CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

reperul.ro
PROIECT AL  ORDINII DE ZI a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 noiembrie 2019,  ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

1.    Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean Braila  – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Proiect de hotarare privind avizarea modificarii, completarii si a formei actualizate a Caietelor de Sarcini ale activitatii de captare a apei brute, de tratare a apei brute, de transport a apei brute si a apei potabile si de inmagazinare a apei potabile si a unor Anexe - parte integranta ale Caietelor de Sarcini pentru Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud – Est” pentru Situatii de Urgenta Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Proiect de hotarare privind aprobarea Taxelor pentru eliberarea/prelungirea/ inlocuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean, in anul 2019, pentru traseele cuprinse in Programul de transport judetean de persoane prin servicii regulate – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
8.    Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor creditori, in urma prescriptiei extinctive a dreptului de a pretinde restituirea lor - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specific Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Proiect de hotarare  privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din judetul Braila, pentru premierea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare (olimpiadele scolare/competitiile internationale si nationale, media 10 la examenul de bacalaureat si evaluare nationala) in anul scolar 2018 – 2019 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii -  initiat de domnul Francisk Iulian

            Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.

119/15.07.2019 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Proiectare si executie: Lucrari de executie teren sport – gazon artificial, sat Albina, comuna Tichilesti, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui vehicul utilitar de teren 8x8 cu senile/roti (tip UTV) + remorca + echipamente si accesorii - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

14. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

15. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta si asistenta juridica pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului de investitii publice pe anul 2019 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
17. Proiect de hotarare privind redistribuirea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2019 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Alte probleme.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii