luni, mai 07, 2018

SESIUNEA ANUALĂ A COMISIEI DE ISTORIE A ORAȘELOR DIN ROMÂNIA LA MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”


Academia Română – Comisia de Istorie a Orașelor din România, în colaborare cu Muzeul Brăilei „Carol I”, organizează în perioada 10-13 mai 2018, în sala „Regele Ferdinand și Regina Maria” a Muzeului Brăilei „Carol I” (Piața Traian, nr. 3), sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, cu tema: Transporturile și comunicațiile din orașe.
            Deschiderea sesiunii va fi vineri, 11 mai, începând cu ora 9:
-          Cuvânt de deschidere din partea autorităților locale;
-          Cuvânt de deschidere din partea Muzeului Brăilei „Carol I” (Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române);
-          Cuvânt de deschidere din partea Comisiei de Istorie a Orașelor din România (Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române).
Sesiunea va continua cu Comunicări științifice și dezbateri, conform programului anexat. 
ACADEMIA ROMÂNĂ

COMISIA DE ISTORIE A ORAŞELOR DIN ROMÂNIA

INFORMAŢII PRIVIND ISTORIA ORAŞELORNr. 175                                                                                                                           Sibiu, mai 2018


ACADEMIA ROMÂNĂ

Comisia de Istorie a Orașelor din România CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA
Muzeul Brăilei „Carol I”

Sesiunea anuală a
Comisiei de Istorie a Orașelor din România
Transporturile și comunicațiile din orașe

Brăila, 10-13 mai 2018


Joi, 10 mai
Sosirea participanților
și cazarea la Hotel Traian, Piața Traian nr. 1


Vineri, 11 mai Deschiderea sesiunii Muzeul Brăilei „Carol I” Piața Traian nr. 3
Orele 0900−1000

Cuvânt din partea autorităților locale Cuvânt din partea Muzeului Brăilei
(Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române)
Cuvânt de deschidere din partea Comisiei de Istorie a Orașelor din România (Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române) Prezentare de noi apariții editoriale:
Volumul Editurii Istros a Muzeului Brăilei (prezintă editorul, Ionel Cândea)
Volumul Irinei Calotă, Dincolo de centru. Politici de locuire în București (1910-1944), Editura Ozalid, București, 2018 (prezintă Teodor Octavian Gheorghiu)

Pauză

Orele 1000 −1020

Comunicări științifice și dezbateri

Muzeul Brăilei „Carol I” Orele 1020−1300
Moderatori: Vasile Ciobanu, Ion Zainea


Laurențiu Rădvan (Iași), Uliță, ulicioară, hudiță. O tipologie a străzilor din orașele Țărilor Române la sfârșitul evului mediu și începutul epocii moderne
Ionel Cândea (Brăila), Căi de transport subteran în Brăila otomană – secolele XVI-XVIII Enikő Rüsz-Fogarasi (Cluj-Napoca), Drumurile, căile și socotelile Clujului premodern Julia Derzsi (Sibiu), Cărăușii din Sibiul premodern și ocupația lor
Iuliana Brătescu (Iași), Trama stradală: structură, funcții și identități urbane. Iașii în a doua jumă- tate a secolului al XVIII-lea
Anda-Lucia Spânu (Sibiu), Transportul produselor comerțului stradal urban în imagini istorice
Teodor Octavian Gheorghiu (Timișoara), Sisteme de organizare ale centrelor urbane din Țara Românească în raport cu traficul zonal – secolul al XIX-lea
Dan Dumitru Iacob (Sibiu), Măsuri privitoare la circulația mijloacelor de transport în Iași, în prima jumătate a secolului al XIX-lea


Pauză de prânz

Orele 1300−1400


Comunicări științifice și dezbateri

Muzeul Brăilei „Carol I” Orele 1420−1800
Moderatori: Ionel Cândea, Laurențiu Rădvan


Robert Nagy (Cluj-Napoca), Rolul infrastructurii în dezvoltarea orașului Cluj în perioada 1867−1914
Nicolae Teșculă (Sighișoara), Modernizarea rețelei stradale, a comunicațiilor și apariția transpor- tului urban la Sighișoara (1850−1957)
Toader Popescu (București), Calea ferată în planurile de sistematizare ale orașelor din România înainte de 1938
Valeriu-Eugen Drăgan (București), Porticul bucureștean − o tipologie arhitectural-urbanistică eșuată ca extensie a circulației pietonale
Ioana Maria Petrescu (București), Bulevardele de pe axa nord-sud a Bucureștiului. Reușită sau eșec? Bogdan Stanciu (București), Calea Victoriei din București. O propunere de lărgire din anii ’60 Vasile Ciobanu (Sibiu), Transportul public cu tramvaiul și locul său în evoluția orașului Sibiu
Ion Zainea (Oradea), Beata Menesi (Satu Mare), Scurt istoric al tramvaiului orădean
Marius Mitrof (Galați), Istoricul străzii Nicolae Holban din Galați
Violeta Pușcașu (Galați), Hodonime în orașul Galați – un exercițiu sui generis de geografie urbană
Carmen Oprescu (Pitești), Străzile orașului și modernizarea Câmpulungului Muscelean


Pauză

Orele 1800 −1820

Adunarea generală

a Comisiei de Istorie a Orașelor din România
Orele1820−2000

Raport de activitate pentru anii 2017−2018 Alegerea președintelui și a Comitetului CIOR
Înmânarea medaliei pentru cercetarea istoriei orașelor Diverse


Cină

Orele 2000−2100


Sâmbătă, 12 mai

Comunicări științifice și dezbateri

Muzeul Brăilei „Carol I” Orele 900−1100
Moderatori: Teodor Octavian Gheorghiu, Carmen Oprescu


Marian Horvat (Cluj-Napoca), Comercializarea sării din Dej (secolul al XV-lea)
Ion Ghelețchi (Cahul), Îmbunătățirea căilor de comunicație din sudul Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Construcția drumului de poștă Cahul-Leova
Iosif Marin Balog (Cluj-Napoca), Rolul căilor ferate de interes local din Transilvania în dezvol- tarea urbană și crearea piețelor regionale (sfârșitul secolului al XIX-lea)
Florentin Breazu (Giurgiu), Primul ferry-boat din România
Emil Păunescu (Giurgiu), „Porțile” orașului: porturi, stații și gări în Giurgiul modern
Valeriu Lupașcu (Chișinău), Importanța transportului feroviar pentru dezvoltarea urbană a Chișinăului


Pauză

Orele 1100 −1120


Comunicări științifice și dezbateri

Istoria Brăilei
Muzeul Brăilei „Carol I” Orele 1120−1400
Moderatori: Dan Dumitru Iacob, Enikő Rüsz-Fogarasi


Costin Croitoru (Brăila), Câteva observații cu privire la fortificațiile antice din zona Brăilei
Mariana Șlapac (Chișinău), Topografia urbană a orașului Brăila în lumina unor surse cartografice inedite de la sfârșitul secolului al XVIII-lea
Maria Stoica (Brăila), Marco Klein, martor al modernizării transportului urban la Brăila
Viorica Preda (Brăila), Propaganda germană la Brăila în Primul Război Mondial (1916-1918)

Elena Ilie (Brăila), Piața Sf. Arhangheli, loc vital pentru dezvoltarea Brăilei moderne
Alina-Ruxandra Mircea (Brăila), Modele internaționale și identitare regionale în arta românească a anilor 1930. Cazul Gheorghe Naum
Ghena Pricop (Brăila), Arhiva avocatului Șerban Stroe – colecțiile Muzeului Brăilei „Carol I”
Cătălina Mârza (Brăila), Din dosarele CNSAS. Avocat Șerban Stroe, deținut politic


Pauză de prânz

Orele 1400−1500

Vizită de studii la Mănăstirea Măxineni

Orele 1530−2000

Duminică, 13 mai

Plecarea participanțilorRomanian Academy
Commission for the History of Towns in Romania

INFORMATION ABOUT URBAN HISTORY

Summary

The present issue of  the Newsletter comprises the program of the annual meeting of   the Romanian Commission for the History of Towns, on the topic "Transport and Communication in Towns", which will be hosted by the "Carol I" Museum of Brăila between the 10th and 13th of May 2018.Rumänische Akademie
Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN

Resümee

Die vorliegende Ausgabe des Informationsblattes enthält das Programm der Jahrestagung der Kommission für Städtegeschichte Rumäniens zum Thema „Verkehr und Kommunikation in Städten“, die vom 10. bis 13. Mai 2018 im Museum "Carol I" in Brăila stattfinden wird.
Comisia de Istorie a Orașelor din România
Bulevardul Victoriei 40, RO – 550024 Sibiu, tel: 0040 269 212604, fax: 0040 269 216605 www.icsusib.ro; spanu@icsusib.ro; andaluciaspanu@yahoo.com
ISSN 2284 – 502X, ISSN – L = 1224 2853                                        Redactor: Anda-Lucia Spânu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Concertul de poveste "Noapte de Craciun"

Filarmonica "Lyra-George Cavadia" Braila va invita Miercuri 19 decembrie 2018, cu incepere de la ora 18:00, in Sala de Concer...