joi, mai 17, 2018

Cercul Militar Braila: lansarea volumului de poezii Anotimpuri pastelate, semnat de Sibiana Mirela Antoche

- Virgil ANDRONESCU -

Miercuri, 16 mai 2018, la Cercul Militar si-a lansat cel de-al patrulea volum de poezii autoarea Sibiana Mirela Antoche, au vorbit despre carte Lucia Patrascu si Virgil Andronescu. Moderatorul evenimentului a fost Cezar Virgil Postelnicu. A oferit un program de muzica folk tanarul muzician Teodor Gabriel Scheaua. In cadrul aceleiasi actiuni, si-a lansat un volum de epigrame Alexandru Ene, despre cartea acestuia a vorbit Jenica Chiriac.

 

IUBIREA ÎNTRE CALD ȘI RECEDupă cum am aflat din Reperele biografice, aşezate în volumul de faţă, Sibiana Mirela Antoche a apărut pe firmamentul poeziei feminine brăilene lansând primul volum Viață în doi în anul 2016. Anul următor a publicat cel de-al doilea volum de versuri, numit Stropi de rouă, iar la începutul acestui an a revenit pe scena lansărilor de carte cu volumul Buchetul de iubire. Toate cele trei cărți au fost publicate la editura Lucas din Brăila și au ca teme principale Iubirea și Natura. 
Cel  de al patrulea volum de versuri al autoarei Sibiana Mirela Antoche, publicat în acest an tot la editura Lucas, în condiţii grafice şi de tipar excepţionale.
Volumul se deschide cu poezia A mai trecut o toamnă, versurile acesteia făcând referire la scurgerea ireversibilă a Timpului, la trecerea inevitabilă a Vieții și la ceea ce rămâne după fiecare trecător prin această Lume, dar și la deșarta speranță ca Inevitabilul să aibă loc cât mai târziu cu putință, toată această filosofie primară desfășurându-se într-un decor pastelat, poezie din care citez: A mai trecut o toamnă peste noi.../Și cât de multe or mai urma-n curând,/N-avem a ști vreodată din iernile ursite/.../Cules-am noi lăstari din umbrele prea vremii/.../Cărunte ne sunt tâmplele din prea firescul lumii/Au explodat în floare ca trandafirii-n veri./A mai trecut o toamnă și câte-or mai veni/Ne-am resemnat la gândul că-n viață nu-i revers. Citind cu atenție volumul de față, observăm cum- prin folosirea numai a vocabularului activ, Sibiana Antoche ne transportă în mijlocul unor peisaje reci ori calde, putem decoda cu ușurință trăirile unor sentimente, la cote dintre cele mai diferite ca intensitate și profunzime. Dar, nu pot ascunde faptul că am întâlnit în paginile acestui volum și poezii de o platitudine tipic feminină, atât în exprimare cât și în puterea de transmitere a ceea ce a gândit și simțit poeta. Am înţeles că avem de-a face cu poezia în vers clasic- rimă încrucişată şi rimă împerecheată; uneori versurile sunt foarte lungi şi greoaie, iar unele poezii se întind pe două pagini; nu am găsit nicio poezie în vers alb ceea ce mă face să presupun că autoarea a ales acest stil luând în calcul faptul că este o persoană romantică şi visătoare, acestă alegere fiind indicată de clasicul tablourilor creionate. În volumul Anotimpuri pastelate nu există poezie în care autoarea să nu zugrăvească un tablou din natură cât şi o dinamica a cotidianului. Revenind la discursul liric- la ceea ce a dorit să transmită cititorului, înţeleg că pentru Sibiana Antoche, Timpul pare a fi dușman și prieten deopotrivă, prin perceperea subiectivă a acțiunilor acestuia asupra propriei ființe: În suflet cade bruma și mă-nvelește iară/…păru-mi este sur și-ncepe a-mi cădea/…căci timpul mă-mpresoară/Din toamna vieții mele mă cheamă a gusta. Timpul trece pentru toți, dar nu toți oamenii au curajul de a i se împotrivi, de acest lucru pare că dorește să ne convingă autoarea prin filosofia minimalistă propusă: Eu nu mă pierd cu firea… spune aceasta. În fapt, cartea Anotimpuri pastelate transmite cititorului o viziune  lirică, simplu exprimată, și anume faptul că: Timpul este într-o continuă mișcare și că el este parte intrinsecă a naturii și ființelor pe care le transformă continuu și le macină până la nimicire. Spațiul fizic cel mai des abordat de autoare este spaţiul fascinantei toamne care impresionează printr-o fatală inseparabilitate de noțiunea de Timp, această relație defineşte şi devine prin substituţie emoția eului: Copacii-s triști și goi și-așteaptă temători/…/E toamnă în frunze, în gânduri și-n noi/…/Emoții de final de anotimp ploios/Se simte în calendar.../.../Un strop și ia sfârșit! Sibiana Antoche transmite mesaje artistice, încărcate de imagini expresive- printr-un limbaj concentrat pe vocabularul folosit în mod efectiv în exprimarea curentă, anume că ființa umană își consumă viața, independent de voința sa, în centrul unui adevăr general acceptat: Timp-Spațiu. Cu cât înaintăm în vârstă, curgerea timpului se produce mai rapid, iar poeta realizează firescul fapt și, după cum aflăm din versul Cerșesc a toamnei tale secunda de iubire, se hotărăște să purceadă la a face un troc, citez: În schimb îi dau minutul să poată să respire, angajarea într-un astfel de demers are la bază cunoașterea faptului că emoțiile trăite de o anume persoană influențează perceperea curgerii timpului. Sibiana Antoche își privește și analizează viața şi sentimentele în sens temporal- trecut- ( prezent ) – cu proiecţie în viitor, și spațial- terestru ( natura înconjurătoare încadrată în cele patru anotimpuri ) și cosmic ( exemplific prin două versuri: Alerg în constelații, în galaxii stelare/Nu te-am găsit în stele... ). Cele două teme majore nu sunt singurele abordate de autoare, Iubirea făcând și ea parte din volumul Anotimpuri pastelate și, de fapt, tind să cred că nobilul sentiment reprezintă Elementul cel mai des întâlnit în cel de-al patrulea volum al poetei. Poeziile din această nouă carte demonstrează că mai există oameni care își folosesc Timpul- în numele unei poezii..., pentru a trăi, pentru a visa și pentru a crede în iubire, pentru a iubi frumos: Iubește-mă și crede, nu-s păcate, spune Sibiana Antoche. A visa… A spera… A iubi cu sinceritate… Sunt  trăiri din ce în ce mai rare în lumea de astăzi, iar autoarea nu face altceva în poeziile din această carte decât să demonstreze firescul lucrurilor și frumusețea vieții, dincolo de turbulențele timpului și timpurilor, dincolo de neajunsuri, necazuri și dureri, trecând peste tristeți și dezamăgiri şi citez: Cu nostalgii ce-mi dau de știre,/Speranțe-n frunze eu frământ/Pe patul ploii de iubire/…/Alung tristeți în nemurire/…/Aripi de vis străbat sub nori/…/Mă prind în marea de vâltori/…Alerg călcând frunzișul mort,/Îmi răscolește-n piept fiorul. Femeia Sibiana Antoche, nu și-a pierdut intensitatea simțurilor, nu și-a tocit sensibilitatea sufletului, nu este indiferentă la strigătele inimii; Sibiana nu este lipsită de energie și nici de interes față de oameni și de natură. Sibiana crede în toate acestea și, cred eu, de aceea le-a așezat în volume de poezii, acesta fiind modul cel mai potrivit pentru a se curăți pe sine, dar și pe cei din jur, și în același timp pentru a se reîncărca cu energii pozitive pe care să le dăruiască celorlalți mult mai înnobilate. În toate poeziile acestui volum am găsit stări ca Nostalgia, Tristețea, Melancolia, stări de Visare, de Dor și am definit toate acestea ca fiind Răscoliri intime și profunde aparținând Sufletului autoarei- emise către cititor, aceste stări fiind redate prin folosirea personificării elementelor şi fenomenelor din natură, citez: Se-aude plânsul toamnei prin copaci/…/Și mă cuprind fiorii stropilor ce-s reci/…/Se-aude plânsul toamnei în ecouri/E urletul naturii dezlănțuite-n ram/Și-al bocetului frunzelor căzute/…/E plânsul toamnei triste, dar tăcute. Poeziile acestei cărți sunt Dedicate celor patru anotimpuri, cele mai multe dintre acestea cântând Toamna, definind-o a fi o Toamnă absolută (-n univers ), după cum spune autoarea. Ajungând la pagina 46- din 92 care conţin poezii, cartea având104 pagini, am aflat un Colind ceresc poem în care se face vag referire la Fiul Domnului, la credință, poemul fiind închinat preasfântului Crăciun. La pagina 52 am descoperit că autoarea este într-o relație (timidă ) cu divinitatea. Să fie de vină formația sa profesională de inginer?! Îmi pun această întrebare pentru că în niciun alt loc din acest volum nu am mai găsit esenţiala temă a Demiurgului şi a legăturii Sale cu autoarea. Desigur că fiecare dintre noi avem dreptul la a crede sau nu în forțe supranaturale. Și ca să închei frumos și rotund, așa cum am început, voi reproduce căteva versuri din prima și ultima strofă a poemului Rostogol de lumini care închide cartea: Sfere de plumb brăzdează văzduhul,/Cenușa migrează în zbucium ceresc,/ …/Un petic de soare din spatele ceții/Zâmbește haotic dorind a pulsa/Din seva divină-a le tainelor vieții/Neliniștea timpului…prin cer răsfira.

Concluzie: Volumul Anotimpuri pastelate reprezintă, și el, un mănunchi de poezii despre Dragoste și Natură, acestea fiind încadrate în decorul viu colorat al anotimpurilor. Toate poeziile cuprinse în carte de faţă pot fi percepute ca fiind tablouri zugrăvite în toate culorile anotimpurilor, anotimpuri nuanțate și tușate pierdut ori apăsat, calm sau grav şi cam atât. Oricum ar fi sau cum veți percepe conţinutul cărţii, stilul, forma și fondul scrierilor Sibianei Antoche s-au mai limpezit, iar orizontul tematicii pare a se fi extins. 

Foto: Nicu Iorga, Costica Antoche, Bogdan Cosmin Alexe, George Chitoi.
Video si montaj foto-video: Virgil Andronescu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

MANIFESTĂRI DEDICATE POETULUI MIHAI EMINESCU ȘI ZILEI CULTURII NAȚIONALE, LA MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”

Muzeul Brăilei „Carol I” vă invită marți, 15 ianuarie 2019 , la manifestările dedicate poetului Mihai Eminescu și Zilei Culturii Națio...