Treceți la conținutul principal

P R O I E C T A L O R D I N I I D E Z I, CLM BRĂILA

primariabraila.ro

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 27.04.2018, SALA COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE ”DUNĂREA” S.A., ORA  1000


1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2017.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 31.03.2018.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Acordarea de facilități pentru transportul public în comun cu autobuz sau tramvai pe raza Municipiului Brăila, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila, pentru anul școlar 2018 - 2019.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Notelor de fundamentare pentru tarifele aferente activităților de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, inclusiv transport, a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă, începând cu anul 2018.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul .

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Viteazul
” Brăila>.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 238/30.06.2017 referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fațadă-termosistem, corp școală, corp CT-Ateliere” la Școala Gimnazială Fănuș Neagu, Brăila>.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor înscrise la poziţiile nr.11, 13, 22, 38, 44, 48, 130, 133, 159, 171, 175, 191, 193, 199, 215, 246, 254, 255, 259, 272, 273, 384, 385, 386, 387, 388, 472, 459, 467, 468, 480, 501, 502, 507, 508, 512, 513, 516, 519, 522, 523 – Cap. B -  Sisteme de Alimentare cu Apă cu terenuri aferente și la pozițiile nr. 3, 60, 163, 164, 166, 179, 181 -  cap.C - Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea scoaterii din funcțiune/declasare și casare.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic Grădinița cu program prelungit nr. 6 „Rază de soare”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 58, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1219/11.12.2017.

         11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea prin închiriere a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Rahova nr.154, FUNDAȚIEI CULTURALE “ARIODANTE”.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L.M. Brăila nr. 73/19.02.2018, capitolul 84.02, articolul 71, alineatul 01, subdiviziunea 30.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.


14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de administrare                nr.20640/1389/18.05.2017, aprobat prin H.C.L.M. Brăila                  nr.114/30.03.2017, încheiat între Municipiul Brăila și Centrul de Asistență Paleativă „Sf. Maria” Brăila.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 254,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae Iorga nr.47A, NCP 20041, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantului FILIP CRISTIAN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr.15, NCP 78334, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților MOCANU STAN și MOCANU LUCICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 216,00 mp, situat în Brăila, str. Arțarului nr.7A, NCP 87734, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților PÂRLOG IONUȚ - VIRGIL și PÂRLOG MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, în dosarul civil nr.1991/98/2017.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului ”Maria Filotti” Brăila, pentru perioada iulie – decembrie 2017.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 163.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 și nr. 30B, modul 14, lot 1 și lot 2.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 17.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 32.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 5, lot 2 - garaj.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „Construire Service Auto P+E și Magazin Desfacere Piese Auto Sb+P”, la adresa din Brăila, Șos. Focșani nr.2-4, iniţiat de dl Badiu Sorin și dna Badiu Florentina.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exercitarea dreptului de opțiune al Municipiului Brăila pentru acordarea unui termen de grație, conform prevederilor art.9 pct.3 din Contractul de concesiune autentificat sub nr.1067/01.07.2015.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 7.305,85 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Festivalul Internațional de Folclor „Magic of the Green Island”, în orașul Limenas, insula Thassos, Grecia, în perioada 16 – 23 iunie 2018.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 2.925,60 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Zilele orașului Plevna, Bulgaria, în perioada 13 – 17 mai 2018.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2018.
        
33) Alte probleme.P R I M A R,

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Sambata si duminica va avea loc editia a IV-a a Festivalului Branzei de Gulianca

- Virgil ANDRONESCU -

Primaria si Consiliul Local al Comunei Salcia Tudor din judetul Braila va invita la Festivalul Branzei de Gulianca. Si aceasta editie se va desfasura pe pajistea satului Gulianca si va avea un Program deosebit de bogat si variat. program in care publicul se va reintalni cu datinile, jocul si voia buna.

De patru ani încoace se descfăşară pe islazul de la Gulianca Festivalul Brânzei de Gulianca. Evenimentul a luat fiinţă la iniţiativa directorului Revistei INFOZONE, Gabriela Popa şi se desfăşoară cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al comunei Salcia Tudor. Fiecare ediţie a fost extrem de reuşită.  La toate ediţiile Festivalului Brânzei de Gulianca, gazdele şi organizatorii acestuia s-au ridicat la aşteptările publicului iubitor şi păstrător de tradiţii, obiceiuri şi folclor autentic. Evenimentul se va încheia duminică cu recitaluri ale unor solişti de top. Ca şi la celelalte trei ediţii, ansamblurile folclorice participante cât şi vedetele invitate vor fi răs…

Festivalul Brânzei de Gulianca, de trei ani încoace, un brand la nivel naţional

- Virgil ANDRONESCU -


De patru ani încoace se descfăşară pe islazul de la Gulianca Festivalul Brânzei de Gulianca. Evenimentul a luat fiinţă la iniţiativa directorului Revistei INFOZONE, Gabriela Popa şi se desfăşoară cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al comunei Salcia Tudor. Fiecare ediţie a fost extrem de reuşită. Cu trei ani în urmă, evenimentul a început pe data de 9 mai, tot într-o zi de sambătă, şi s-a încheiat duminica seara. Această primă manifestare a reprezentat un prim pas în promovarea unicului brand al judeţului Brăila, acesta fiind brânza de Gulianca şi urmare acestei promovări, trebuia să aducă certificarea produsului tradiţional românesc la nivel național și mai apoi internațional, ceea ce s-a şi întâmplat în anii din urmă. După primele două ediţii, Brânza de Gulianca se mândreşte nu numai cu statutul de marcă înregistrată, ci şi cu recunoaştere şi faimă la nivel naţional. Desfășurarea ulterioară a Festivalului Brânzei de Guluanca implică multă muncă din part…

Plasticienii Ion și Cristian Radu continuă ideea ,,Brăilei și apa”, expoziție sub semnul împlinirii a 650 de ani de ființare a orașului

- Virgil ANDRONESCU -

Galeria de Artă a Municipiului Brăila a găzduit astăzi, 5.05.2018, de la ora 12:00, vernisajul unei expoziții de grafică și pictură a doi artiști plastici brăileni, membri ai Filialei Brăila a Uniunii Artiștilor Plastici din România: Cristian Radu – grafică și Ion Radu – pictură.


Au vorbit despre artiști cât și despre lucrările acestora: Maria Stoica, pictor Hugo Mărăcineanu, Ana Hărăpescu- director Direcția Județeană de Cultură Brăila.


După expo ,,Tandem”, cei doi continua ideea ,,Brăilei și apa”, punând această expoziție sub semnul împlinirii a 650 de ani de ființă a Brăilei, semn sub care se desfășoară în acest an acțiunile Filialei Brăila a U.A.P.România.

Publicul a fost prezent în număr mare.

Foto-video: Virgil Andronescu

Eveniment cultural în comuna Segarcea-Vale din județul Teleorman: dezvelirea plăcii comemorative la casa în care s-a născut poetul Dimitrie Stelaru

- Virgil ANDRONESCU -


În ziua de 14.04.2018, în comuna Segarcea-Vale din județul Teleorman- de unde este mama mea ( satul Olteanca ) și unde tatăl acesteia, Stan Vaicăr,  a fost primar în perioada de început a colectivizării, a avut loc un eveniment cu însemnătate istorică pentru comună dar și la nivel județean, făcându-se dreptate postumă poetului comemorat: dezvelirea plăcii comemorative la casa în care s-a născut poetul Dimitrie Stelaru. Lăudabila inițiativa a aparținut profesorului universitar doctor în filologie, specialist în limba rromă, scriitorulGheorghe Sarău, acesta fiind unul dintre fiii remarcabili ai locului unde s-a născut poetul supranumit și îngerul vagabond
Acțiunea, unică și de rafinată ținută culturală, a fost organizată de primăria locală, în mod special de primarul Manole Florea, vice-primarul Violeta Gâdea, administratorul Mihai Bobe, dar și de profesori de la școala din Segarcea-Vale. Coordonatorul echipei fiind directorul școlii Ionela Ristea, profesor de limb…

Cercul Militar Braila: lansarea volumului de poezii Anotimpuri pastelate, semnat de Sibiana Mirela Antoche

- Virgil ANDRONESCU -

Miercuri, 16 mai 2018, la Cercul Militar si-a lansat cel de-al patrulea volum de poezii autoarea Sibiana Mirela Antoche, au vorbit despre carte Lucia Patrascu si Virgil Andronescu. Moderatorul evenimentului a fost Cezar Virgil Postelnicu. A oferit un program de muzica folk tanarul muzician Teodor Gabriel Scheaua. In cadrul aceleiasi actiuni, si-a lansat un volum de epigrame Alexandru Ene, despre cartea acestuia a vorbit Jenica Chiriac.IUBIREA ÎNTRE CALD ȘI RECE


După cum am aflat din Reperele biografice, aşezate în volumul de faţă, Sibiana Mirela Antoche a apărut pe firmamentul poeziei feminine brăilene lansând primul volum Viață în doi în anul 2016. Anul următor a publicat cel de-al doilea volum de versuri, numit Stropi de rouă, iar la începutul acestui an a revenit pe scena lansărilor de carte cu volumul Buchetul de iubire. Toate cele trei cărți au fost publicate la editura Lucas din Brăila și au ca teme principale Iubirea și Natura.  Celde al patrulea volum de ve…