Treceți la conținutul principal

P R O I E C T A L O R D I N I I D E Z I, CLM BRĂILA

primariabraila.ro

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 27.04.2018, SALA COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE ”DUNĂREA” S.A., ORA  1000


1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2017.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 31.03.2018.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Acordarea de facilități pentru transportul public în comun cu autobuz sau tramvai pe raza Municipiului Brăila, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila, pentru anul școlar 2018 - 2019.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Notelor de fundamentare pentru tarifele aferente activităților de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, inclusiv transport, a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă, începând cu anul 2018.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul .

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Viteazul
” Brăila>.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 238/30.06.2017 referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fațadă-termosistem, corp școală, corp CT-Ateliere” la Școala Gimnazială Fănuș Neagu, Brăila>.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor înscrise la poziţiile nr.11, 13, 22, 38, 44, 48, 130, 133, 159, 171, 175, 191, 193, 199, 215, 246, 254, 255, 259, 272, 273, 384, 385, 386, 387, 388, 472, 459, 467, 468, 480, 501, 502, 507, 508, 512, 513, 516, 519, 522, 523 – Cap. B -  Sisteme de Alimentare cu Apă cu terenuri aferente și la pozițiile nr. 3, 60, 163, 164, 166, 179, 181 -  cap.C - Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea scoaterii din funcțiune/declasare și casare.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic Grădinița cu program prelungit nr. 6 „Rază de soare”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 58, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1219/11.12.2017.

         11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea prin închiriere a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Rahova nr.154, FUNDAȚIEI CULTURALE “ARIODANTE”.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L.M. Brăila nr. 73/19.02.2018, capitolul 84.02, articolul 71, alineatul 01, subdiviziunea 30.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.


14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de administrare                nr.20640/1389/18.05.2017, aprobat prin H.C.L.M. Brăila                  nr.114/30.03.2017, încheiat între Municipiul Brăila și Centrul de Asistență Paleativă „Sf. Maria” Brăila.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 254,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae Iorga nr.47A, NCP 20041, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantului FILIP CRISTIAN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr.15, NCP 78334, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților MOCANU STAN și MOCANU LUCICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 216,00 mp, situat în Brăila, str. Arțarului nr.7A, NCP 87734, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților PÂRLOG IONUȚ - VIRGIL și PÂRLOG MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, în dosarul civil nr.1991/98/2017.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului ”Maria Filotti” Brăila, pentru perioada iulie – decembrie 2017.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 163.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 și nr. 30B, modul 14, lot 1 și lot 2.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 17.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 32.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 5, lot 2 - garaj.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „Construire Service Auto P+E și Magazin Desfacere Piese Auto Sb+P”, la adresa din Brăila, Șos. Focșani nr.2-4, iniţiat de dl Badiu Sorin și dna Badiu Florentina.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exercitarea dreptului de opțiune al Municipiului Brăila pentru acordarea unui termen de grație, conform prevederilor art.9 pct.3 din Contractul de concesiune autentificat sub nr.1067/01.07.2015.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 7.305,85 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Festivalul Internațional de Folclor „Magic of the Green Island”, în orașul Limenas, insula Thassos, Grecia, în perioada 16 – 23 iunie 2018.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 2.925,60 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Zilele orașului Plevna, Bulgaria, în perioada 13 – 17 mai 2018.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2018.
        
33) Alte probleme.P R I M A R,

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

LIVIU NICOLAE DRACNEA. Descălecător din Teleorman, încălecător de țară!

- Virgil ANDRONESCU -
 Cronica video a zilei de 10 august 2018, protestul diasporei.

Exod: până și îngerii din Teleorman au ales calea pribegiei. Virgil Andronescu, Nuclee aforistice


EVENIMENT: Sărbătoatea satului – Zilele Mircenilor

- Virgil ANDRONESCU -


Iubitorii tradițiilor și muzicii populare sunt invitați, în zilele de 18 ți 19 august a.c., în Parcul Central al comunei Mircea Vodă din județul Brăila, să participe la Sărbătoatea satului – Zilele Mircenilor. Evenimentul este susținut și organizat de Primăria și Consiliul Local și se realizează sub marca- deja consacrată a revistei InfoZone, revistă al carei director este jurnalista Gabriela Popa care și prezintă spectacolul. Pe parcursul zilei de sâmbătă veți asista la un adevărat maraton de cântec, joc și voie bună, dar și la recitaluri susținute de artiștii: Claudia GHIȚULESCU, Nicu MÂȚĂ, Dora UNGUREANU și HEVITO. Recitalurile vor începe și în ziua de duminică de la aceeași oră 19.00 și îi vor avea ca protagoniști pe următorii interpreți: Ion SURUCEANU, Valentin SANFIRA, Ana Maria BOTEZATU și formația POTENȚIAL. Ambele zile de Șezătoare- Datini, joc și voie bună, se află la cea de-a VI-a ediție și vor începe de la ora 16.00 cu spectacolul folcloric. Evenimentu…

VIDEO: Petre Crăciun și călătoria Poveștilor sale prin Țara Copiilor Fericiți din Brăila și Galați!

- Virgil ANDRONESCU -

Marți, 25 aprilie a.c., de la ora 18:00, a avut loc- la C.A.R.P. Brăila, lansarea volumului Povești din Țara Copiilor Fericiți de Petre Crăciun. Scriitorul a ajuns la Brăila, nu întâmplător, ci, invitat de redacția revistei manifest Litera13, onorând cu lansarea volumului domniei sale ședința Cenaclului Casa Speranței de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor - Ana Aslan. Seara literar-muzicală Povești pentru nepoți și bunici a fost finalizată de epigramiștii cenaclului. Au participat scriitori din Brăila, oameni de cultură, jurnaliști, copii și alți iubitori de literatură pentru copii. Lansarea s-a încheiat cu o sesiune de autografe. Acesta fiind cel de-al doilea eveniment al zilei, primul fiind reprezentat de minunata întâlnire de la Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din Brăila, unde- în fața a 30 de copii instituționalizați, Petre Crăciun și-a prezentat cărțile de povești, basme și poezii pentru copii. Aceștia au ascultat cu sufletul …

M-aşteaptă piscuri...

- Valeriu Ion GAGIULESCU -E-o iarnă grea în viaţa mea
Of, Doamne....
Şi mă frământ şi mă întreb :
Vor mai fi alte ?
Sunt întrebări, sunt încercări....
M-aşteaptă piscuri...
Le voi urca, de voi putea,
Fără de riscuri ?
Dar voi trăi, cum Vei voi
Tu, Doamne ...
Căci voi răzbi, cât pot iubi.
Dă Doamne !
Şi voi plăti.... voi răsplăti
Ştii, Doamne,
Cu preţ curat, cu duh curat,
Cu viaţa mea !

Zilele Municipiului Braila: Târgul anticarilor și buchiniștilor, Expoziții de carte

PROGRAM DETALIAT 


JOI - 09.08.2018
Str. M. Eminescu
Târgul anticarilor și buchiniștilor, Expoziții de carte
Parc Monument
18.00 - Spectacol de dansuri rusești susținut de Ansamblul ”Dobrogeanca”, Sulina – Tulcea
19.00 - Spectacol de dansuri elene susținut de Ansamblul ”Pandora Junior”, coordonator Constantin Haraga

Faleza Dunării
19.00 - Festival Concurs de folclor ”Lină Chiralină”
VINERI - 10.08.2018
Brăila Mall
18.30 - Spectacol de teatru pentru copii ”Prințul și vrăjitoarea” - Asociația ”Teatrul pentru toți” - Pitești
19.30 - Spectacol folcloric Ansamblul ”Mugurașii Oltului”
Carrefour Brăila

19.30 - Spectacol folcloric susținut de Ansamblul ”Rapsodia” Ploiești - Prahova
Parada Portului Popular
18.00 - Liceul ”Edmond Nicolau” – Bariera Călărașilor – Calea Călărașilor – Piața Independenței – Faleza Dunării
Parc Monument
18.00 - Spectacol de teatru pentru copii ”Cei trei purceluși” – Teatrul de Păpuși Brăila şi picturi pe faţă - Liceul de Arte ”H. Darclee”

19.15 - Spectacol de muzica p…