CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, ORDINEA DE ZI


a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 martie 2018,  ora 09.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2018 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “DUNAREA” Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2018 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ ECO DUNAREA” Braila
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2018
 4. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 170 mp, situat in municipiul Braila, str. Ghioceilor nr.8, apartinand domeniului public al judetului Braila si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, in vederea inchirierii
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Chiscani, prin Consiliul Local Chiscani pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare dispensar uman Chiscani”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizarea trotuarelor pe strazile Scolii si  Seitan Gheorghe“, rest de executat
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Dudesti, prin Consiliul Local Dudesti  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “INFIINTARE CENTRU SITUATII DE URGENTA COMUNA DUDESTI“
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare grup sanitar la Scoala Primara Tepes Voda, structura Scoala Gimnaziala Movila Miresii“
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare Sistem de iluminat public stradal in comuna Movila Miresii, judetul Braila“
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare teren de sport in incinta Scolii Gimnaziale Cazasu“
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Gradistea, prin Consiliul Local Gradistea  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare capela,comuna Gradistea,judetul Braila “
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Gradistea, prin Consiliul Local Gradistea  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare camin cultural, sat Ibrianu,comuna Gradistea,judetul Braila “
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Gradistea, prin Consiliul Local Gradistea  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare cimitir, sat Ibrianu, comuna Gradistea, judetul Braila “
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Extindere iluminat stradal in comuna Scortaru Nou, judetul Braila“
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare Centru Civic, sat Sihleanu, comuna Scortaru Nou, judetul Braila“, rest de executat
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare teren sport multifunctional : Scoala gimnaziala Scortaru Nou, in localitatea Scortaru Nou, comuna Scortaru Nou, judetul Braila“, rest de executat
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Sistematizarea strazii Ramnicu Sarat in comuna Jirlau, judetul Braila“, rest de executat
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare Centru civic si trotuare in comuna Jirlau, judetul Braila“, rest de executat
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Ulmu, prin Consiliul Local Ulmu  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Realizare parc in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, judetul Braila “
 20. Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes public
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2018”
 22. Proiect de hotarare privind eliminarea taxei pe apa de ploaie
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Expertiza tehnica + solutie tehnica + D.A.L.I., pentru Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”
 24. Proiect  de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. CAVMARIO TRANS S.R.L. Braila pe traseele :
- Braila - Victoria, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI  ROMANIA S.R.L.
- Cuza Voda - Braila, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI  ROMANIA S.R.L.
- Braila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI  ROMANIA S.R.L.
- Braila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI  ROMANIA S.R.L.
- Braila – Ianca, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI  ROMANIA S.R.L.
- Braila – Sutesti, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI  ROMANIA S.R.L.
- Braila – Racovita, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI  ROMANIA S.R.L.
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Braila a unor bunuri ca urmare a implementarii proiectului “Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Braila” prin Programul Operational Regional 2007-2013
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2018
 3. Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de Sanatate si Protectie Sociala a Consiliului Judetean Braila pe anul 2017
 4. Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de Buget Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului Braila pe anul 2017
 5. Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrarilor Publice, Protectia Mediului Inconjurator, Agricultura, Turism, Transport in anul 2017
 6. Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de strategii, studii, prognoze economico-sociale
 7. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Ionel Epureanu pentru perioada ianuarie-decembrie 2017
 8. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Murea Catalin Dan pentru perioada ianuarie-decembrie 2017
 9. Raport de activitate al domnului consilier judetean Avram Ionel pentru anul 2017
 10. Raport de activitate al domnului consilier judetean Burtea Fanel pentru anul 2017
 11. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Banica Carmen Elena pentru anul 2017
 12. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Bordea Daniela pentru anul 2017
 13. Raport de activitate al domnului consilier judetean Dobrota Marius Valentin pentru anul 2017
 14. Raport de activitate al domnului consilier judetean Dumitru Aurel pentru anul 2017
 15. Raport de activitate al domnului consilier judetean Munteanu Dumitru pentru anul 2017
 16. Raport de activitate al domnului consilier judetean Mortu Viorel pentru anul 2017
 17. Raport de activitate al domnului consilier judetean Mircea Florin pentru anul 2017
 18. Raport de activitate al domnului consilier judetean Petre Florin pentru anul 2017
 19. Raport de activitate al domnului consilier judetean Serbu Dan - Lucian pentru anul 2017
 20. Raport de activitate al domnului consilier judetean Vaduva Dumitru pentru anul 2017
 21. Alte probleme

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii