Jenică Chiriac - Cronica pricopsitului

O poezie vie-n... necropsie (sic!)


În lirica de azi se constată multe orientări/tendințe. Dintre acestea se detașează metafora-șoc, titluri care să te pună pe gânduri. O asemenea „lucrătură” avem în față, placheta de versuri „Necropsie lirică” de Virgil Andronescu, Editura „Zorio”, 2017, cu ilustrații de Bianca Pîrlog. Incitat de alăturarea a doi termeni opuși ca sens, figură de stil care se numește în teoria literară oximoron, am parcurs volumul cu vădită curiozitate.
O primă constatare: în plachetă apar poezii de câteva versuri, catrene câteodată, care lasă impresia strigătelor de luptă ale indienilor, un fel de flashuri ce ascund un gând, o idee, o imagine. În „organe și măruntaie” răzbate interogația retorică, nelămuritoare, dacă harul poetic vine de la Dumnezeu. O imagine, una singură o regăsim în „moartea vieții”: ambulanțele care gonesc urlând, căci „viața aleargă pe drumuri pierdute”. Constatarea aforistică: „Singurătatea aduce după sine pierzania”, concluzionează o „înserare”. Nemurirea dă sens vieții, în „nemurire”.
Din contradicții izvorăște adevărul? Să vedem! Poetul nostru, spirit neliniștit, bântuit de îndoieli, caută adevărul. Pune în antiteză afirmații contradictorii. Speră ca astfel adevărul să i se reveleze. Care adevăr? Adevărul lui! Unul parțial! Ce spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos? „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine!” Cu alte cuvinte, adevărul este un ideal, există dar nu-l putem atinge. De aici vine îndoiala noastră, neputința în fața Infinitului, a Universului.
Suferința purifică. Suferința mântuiește. Poezia pare, la prima vedere, ușor pesimist-ateistă. Titlul „Dumnezeu nu răspundela telefon” ne conduce inevitabil la prima concluzie. Nesiguranța, îndoiala, incertitudinea vin să creeze iluzia deșertăciunii vieții și a lumii. S-a rugat, a implorat Divinitatea, crede sime că este abandonat. Concluzioneză „Nu mai are timp pentru mine/ așa cum/ nu a avut niciodată/pentru sufletul meu”. Uită, ori presupune că rugăciunea trebuie să aibă drept rezultat un efect (în plan material?!). Dar harul, harul poetic, acea capacitate de a exprima simțămintele, de unde provine?!
Este de la sine înțeles faptul că opera literară, îndeosebi cea lirică exprimă, în oarecare măsură, starea psihică a creatorului la un anumit moment. Dacă, spre pildă, poezia dinainte reflectă gânduri nu tocmai roze, în „toate durerile” răzbate un tonus pozitiv. Interesant că dintre toate durerile, în sens de suferințe fizice și morale, autorul induce sugestia că i s-a dat să-și ducă crucea pe „drumul Golgotei” al creației literare. Nimic explicit! Nimic lămuritor! Lectorul se cuvine să citească printre rânduri, să-și „traducă” ideea sugerată. Oarecum lămuritoare este concluzia din terțina finală: „Dincolo de ea nu există decât/ Cel care a creat-o și-o îngrijește/ după chipul și asemănarea Sa.
O poezie de dragoste are titlu-rugăciune: „nu mă scoate, Doamne din ispită” pe care o includem în categoria celor scoase din umbră, cu nuanțe optimist-încrezătoare. Poetul dorește dragostea/ iubirea de femeie. Știe, este conștient de faptul că fiind făurită din „coasta bărbatului” nu este perfectă (perfecțiunea este apanajul Dumnezeirii!), dar, „iartă-mă Doamne/ pentru iubirea de imperfecțiune/ că fără aceasta nu pot trăi!”.
Ca mărturisire de credință, Virgil Andronescu ne lămurește de ce scrie: poezia poartă titlul „de ce scriu”. Este semnificativă pentru întreaga plachetă de versuri. În adevăr, la poetul nostru, oximoronul de sensuri, termeni, trăiri, este cuvânt de ordine. Și aici întâlnim alcătuire morbidă de imagini precum „a trăi într-un sicriu” „cu moartea în rărunchi”, „și-s mort demult” dar „m-agăț de viață prin tot ceea ce scriu”.
Este poetul un pesimist notoriu, iremediabil pierdut? Din contră! Este frământat, ca orice suflet complex, de incertituini, suferă, deci trăiește! Se plânge, dar speră! Vede în alb și negru, deci nu cunoaște culoarea gri a vieții! Creația sa este oglindă fidelă a sufletului de artist, noaptea vesel, ziua trist!

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii