În data de 28 decembrie 2017, ora 09.00, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Brăila.


adevarul.ro

ORDINE DE ZI

a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de  28 decembrie 2017,  ora 09.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.


1.      Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
2.      Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului colectiv de munca al functionarilor publici si a contractului colectiv de munca al personalului contractual din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila, pe anul 2018
3.      Proiect de hotarare privind salariile lunare pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
4.      Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila
5.      Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
6.      Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila
7.      Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Muzeul Brailei “Carol I”
8.      Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Filarmonica “Lyra-George Cavadia”
9.      Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
10. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila
11. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 A la HCJ Braila nr.266/27.10.2017  privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti              al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul Braila, str.Marasesti nr.1, apartinand domeniului privat al judetului Braila, administrat de Scoala Populara de Arte si Meserii “ Vespasian Lungu”
13. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila
14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.36/2017 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “ Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii