Treceți la conținutul principal

Festivalul Internațional de Folclor "Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării" Ediția a XI-a, Brăila, România, 18 - 20 iulie, 2017

Varietatea tematică a folclorului impune, cu precădere, acel gen artistic ce se adresează sufletului prin stările emoționale și sensibile pe care le degajă și anume, cântecul de dragoste. Organizatorii își
propun redescoperirea, valorificarea și promovarea acestor creații și afirmarea de noi interpreți ai genului vocal destinat prin definiție să sporească bogăția spirituală a tuturor locuitorilor de la Dunăre și nu numai.
Concursul se adresează soliștilor vocali și grupurilor (maximum 5 persoane, care fiecare în parte întrunește condiția de vârstă), artiști amatori aparținând țărilor de pe cursul Dunării: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina.
Pot participa la concurs persoane care au depășit vârsta de 18 ani, împliniți până la data preselecției. Este recomandabil ca, în cazul participanților din județele riverane Dunării din România, unul dintre concurenți să aparțină grupului etnic preponderent ucraineni, tătari, turci, ruși-lipoveni de rit vechi, greci, italieni etc. În urma preselecției, vor fi admiși maximum 30 de concurenți.
Consiliul Județean Brăila

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila

Festivalul Internațional de Folclor
Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării
Ediția a XI-a, Brăila, România, 18 - 20 iulie, 2017


Scopul concursului

Varietatea tematică a folclorului impune, cu precădere, acel gen artistic ce se adresează sufletului prin stările emoționale și sensibile pe care le degajă și anume, cântecul de dragoste. Organizatorii își propun redescoperirea, valorificarea și promovarea acestor creații și afirmarea de noi interpreți ai genului vocal destinat prin definiție să sporească bogăția spirituală a tuturor locuitorilor de la Dunăre și nu numai.

Concursul se adresează soliștilor vocali și grupurilor (maximum 5 persoane, care fiecare în parte întrunește condiția de vârstă), artiști amatori aparținând țărilor de pe cursul Dunării: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina.
Pot participa la concurs persoane care au depășit vârsta de 18 ani, împliniți până la data preselecției. Este recomandabil ca, în cazul participanților din județele riverane Dunării din România, unul dintre concurenți să aparțină grupului etnic preponderent - ucraineni, tătari, turci, ruși-lipoveni de rit vechi, greci, italieni etc.
În urma preselecției, vor fi admiși maximum 30 de concurenți.

Înscrierea in concurs

Laureaţii ediţiilor precedente (câştigătorul Trofeului şi câştigătorii premiilor I, II şi III) nu  pot  participa la concurs. În cazul participării unui concurent la două ediții consecutive ale festivalului, o a treia participare nu este posibilă. La solicitarea organizatorului, câștigătorul Trofeului va fi prezent cu un microrecital; organizatorul îi va deconta acestuia cheltuielile de transport și îi va asigura cazarea și masa.

Înscrierea la concurs se face pe bază de Fișă de participare (conform anexei). Fișa va fi însoțită de fișiere pe suport CD sau fișiere atașate e-mail care conțin repertoriul de concurs. Acestea vor fi transmise Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Piața Traian, nr. 2 cod poștal 810153, telefon și fax +40.239.614.710 Brăila, România până la data de 30 iunie 2017.
Piesele   în   format   mp3   și   documentele   necesare   înscrierii   pot   fi   transmise   și   pe      adresa
Fiecare concurent va prezenta 2 piese contrastante ca structură (tempo, melodie, ritm, caracter); prima piesă, fără acompaniament, iar a doua cu acompaniament orchestral și care să exprime zona etnofolclorică din care provine concurentul. Piesele vor răspunde, prin conținut, mesajului transmis prin chiar genericul concursului – cântecul de dragoste.

Cu alte cuvinte, interpreții se vor prezenta la Festival - în exclusivitate – cu repertoriu de dragoste. În cazul reprezentanților etniilor, piesele vor fi din repertoriul minorității respective.
Concurenții vor purta costumul specific zonei sau al etniei din care fac parte.
Preselecția concurenților români și străini se face pe baza materialului audio transmis CD – mp3 sau prin poștă electronică, în data de 3 iulie 2017. Deciziile vor fi luate de către Juriul concursului.
La înscriere, fiecare candidat va prezenta/trimite:
·        copie după cartea de identitate;
·        fișă de înscriere completată;
·        2 fotografii artistice color pe suport digital.
·        (copie carnet elev/student unde este cazul, valabil pentru concurenții străini, pentru a beneficia de facilitați fiscale existente).
Concurenții admiși vor fi anunțați iar aceștia au obligația de a transmite organizatorilor partiturile pieselor pana pe 7 iulie 2017.

Taxa de participare
Cuantumul taxei de participare este de 50 lei pentru toți concurenții.
Concurenții români declarați admiși în urma preselecției vor achita taxa de participare în concurs,  prin virament bancar, în contul deschis la Trezoreria Brăila (Cont IBAN RO64 TREZ 1512 1G33 1900
XL)                 sau direct la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 17 iulie 2017.
Concurenții străini vor plăti taxa de participare în numerar, la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 17 iulie 2017.
Neachitarea acestei taxe în termenul prevăzut  atrage eliminarea din concurs.

Desfășurarea concursului
Concursul se desfășoară în zilele de 18, 19, 20 iulie 2017. În ziua de 20 iulie se va desfășura Gala de decernare a premiilor.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorți sau, cu acordul concurenților, într-o ordine ce urmează parcursul fluviului Dunărea de la izvoare până la vărsare.

Juriul
·        Juriul concursului va fi alcătuit din personalități ale folcloristicii, specialiști de prestigiu, care, prin valoare și competență profesională, vor garanta corectitudinea clasamentului după următoarele criterii: calitatea interpretării, autenticitatea și valoarea artistică a pieselor, autenticitatea costumului, ținuta scenică a interpretului.
·        Jurizarea concursului se va face conform Regulamentului de jurizare.
·        Membrul juriului care regăseşte în lista concurenţilor elevi de a căror formare artistică se ocupă sau îl impresariază, se abţine de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalţi membri ai juriului.
·        Nu se acordă premii Ex Aequo.
·        În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin Decizia directă a Președintelui juriului.
·        Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
·        Toate deciziile juriului sunt definitive și fără drept de contestație.
·        Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind publicată pe site-ul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, al Consilului Județean Brăila  și al Festivalului.

Obligațiile participanților
·         Să respecte clauzele regulamentului festivalului;
·         În cazul în care concurenții vin însoțiți (impresar, membru familie, etc.), însoțitorii își vor suporta cheltuielile de cazare și masă.
·         Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenți.
·         Laureații care nu sunt prezenți la Gala de decernare a premiilor sunt descalificați.
·         Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.
·         achite taxa de participare la concurs, prin modalitățile stabilite, în intervalul de timp stabilit.
·         Să semneze contractele de cesionare a dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor.

 Obligațiile organizatorilor
·        Asigură buna desfășurare a preselecției și imparțialitatea acesteia.
·        Asigură corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele finale și parțiale
·        Asigură premiile.
·        Organizatorii suportă cheltuielile de cazare și masă pentru toți concurenții.
·        Organizatorul asigură transportul de la aeroporturile și gările/autogările din București până în Brăila și retur, pentru concurenții străini
·        Organizatorul își rezerva dreptul înregistreze pentru arhiva concursului evoluțiile scenice  ale participanților.
·        Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de spectacol.

Premii :
·       Trofeul - 5.000 euro
·        Premiul I - 3.000 euro
·        Premiul II -  1.500 euro
·        Premiul III - 1.000 euro
·        Premii speciale:
o      Premiul pentru autenticitatea costumului popular - 500 euro
o      Premiul pentru popularitate - 500 euro.

Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data acordării acestora.
Premiile vor fi oferite în RON, la cursul BNR din data decernării lor iar plata premiilor se face prin virament bancar. Concurenții admiși la preselecție au obligația de a transmite un cont bancar până la data începerii festivalului. Comisioanele bancare vor fi suportate de către organizator.
Concurenţii care nu se regăsesc printre premianţi vor primi diplome de participare.
Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator  vor  fi comunicate în timp util pe site-ul concursului și pe cel al organizatorilor.

http://canteculdedragoste.ro/ 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

VIDEO: Salonul Naţional de Plastică Mică, premiat la vârsta majoratului!

- Virgil ANDRONESCU -


 Foto: Mosorescu Luminița-Alexandra Filiala Brăila a U.A.P. din România a organizat, sâmbătă, 3 iunie, 2017, la Galeriile de Artă din Brăila, vernisajul Salonului Național de Plastică Mică de la Brăila, Salon care a ajuns la cea de-a 18-a ediție. Prezentarea expoziției a fost făcută de președintele U.A.P.R. Filiala Brăila, scenograful Gheorghe Mosorescu - coordonator al acestui foarte important și de mare amploare proiect cultural, președinte al Filialei Brăila a U.A.P. din România și de către doamna director al Centrului Cultural Nicăpetre din Brăila, Maria Stoica.
Au expus un număr de 228 de artiști plastici: profesori ai Universităţilor de Arte din Bucureşti, Iaşi, Timişoara și Oradea. Iubitorii de artă au putut admira multitudinea de tablouri executate într-o paletă largă de tehnici de exprimare artistică, acestea reprezentând nume importante în arta plastică contemporană, cum ar fi: la secțiunea gravură - Zuzu Caratănase, la secțiunea pictură - Letitia Opris…

VIDEO: Valeriu Ion Găgiulescu a lansat ...Ca floarea câmpului... la Brăila

- Virgil ANDRONESCU -

La Biblioteca Județeană Panait Istrati din Brăila s-a desfășurat vineri, 9 iunie 2017, lansarea cărții … Ca floarea câmpului…, volum semnat de scriitorul Valeriu Ion Găgiulescu. Romanul a fost prezentat de poetul Alexandru Halupa și de jurnalistul Mihai Vintilă.
Evenimentul a avut loc la Secția Mediatecă și a fost moderat dr. Eduard Claudiu Brăileanu, șef serviciu în cadrul Bibliotecii. Înainte de începerea lansării s-a ținut un moment de reculegere pentru George Șerbu- soțul epigramistei Stela Șerbu-Răducan, decedat cu câteva zile în urmă. Apoi eanu a făcut o scurtă prezentare a autorului: Valeriu Ion Găgiulescu este poet, prozator şi eseist. Acesta a debutat în 1965 cu Microfabule în revista Clubul din Argeș și a avut colaborări la publicaţiile: Ancheta, Cetatea, Curierul Primăriei, Ecouri dunărene, Florile Dunării, Pietrele Doamnei, Steagul Roşu, Vocea a treia. A publicat următoarele volume: Amurg, roman publicat în anul 2008; Potcovarul lui Pegas, volum de po…

EVENIMENT LITERAR LA COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE BĂLCESCU”

- Virgil ANDRONESCU -

S-a desfășurat prima ediție a Festivalului de Poezie de la Dunăre la Carpați în perioada 8-9 iunie 2017. În prima zi a avut loc întâlnirea elevilor cu poeta, psiholog de profesie, Camelia Iuliana Radu. Programul a cuprins prezentarea biobibliografică a autoarei, aceasta fiind făcută de poeta Luminița Dascălu în calitate de moderator. 
Camelia Iuliana Radu a ținut o alocuțiune pe marginea poeziei contemporane, apoi s-a făcut prezentarea trilogiei apărute la Editura Singur, în anul 2015, susținută de scriitorul și prof. dr. Valentin Popa. A avut loc o lectură din volumul Oman; a urmat alocuțiunea-eseu despre munte-apă cu implicații spirituale, filosofice, psihice, susținută tot de poeta invitată; s-a lecturat din volumul Jucăm Lenin și s-a dialogat pe marginea acestui volum. În același timp s-a putut urmări și analiza o mică expoziție cu cărțile autoarei, o interesantă galerie cu grafică de carte conținând desenele Cameliei Iuliana Radu la propriul volum Oman și alte…

Jurnalistul TudorițaTarniță, triplă lansare de carte: Câmpia din noi, Micropoeme și Cobai într-o scoică

Vineri 16 iunie de la ora 17 la sala de lectură de la etajul unul al Bibliotecii Județene Panait Istrati va avea loc o triplă lansare de carte a jurnalistului Tudorița Tarniță. Avem în ordinea prezentării lor un volum de poezie intitulat Câmpia din noi, un volum Micropoeme și un volum de publicistică Cobai într-o scoică, toate apărute la editura InfoEST din Siliștea-Brăila.

Vor vorbi profesorul și scriitorul Valentin Popa, jurnalistul Vergil Matei, poetul Alexandru Halupa și editorul Mihai Vintilă. Programul cuprinde momente muzical-poetice susținute de actrița Wanessa Radu și de profesorul Florin Lazăr. Moderatori vor fi Dragoș Neagu directorul Bibliotecii Județene Panait Istrati și Caudiu Brăileanu. CITITI INTREG ARTICOLUL AICI: http://www.infoest.ro/stiri/cultura-brailei/Tudori%C8%9Ba-Tarni%C8%9B%C4%83-debuteaz%C4%83-cu-trei-c%C4%83r%C8%9Bi.htm

Concert de muzică barocă la Filarmonica Lyra din Brăila

- Virgil ANDRONESCU -

Sala de Spectacole a Filarmonicii Lyra din Brăila a găzduit marti, 30 mai, de la ora 19:00, un "Concert Simfonic - muzica baroca", cu Orchestra de Camera a Filarmonicii "Lyra-George Cavadia" din Braila, dirijata de colonelul Petrea Gogu. Au bucurat publicul soliștii: Cornelia Ghiorghiu la vioara; Iulia Sava - vioara; Doru Roșca la oboi.

 https://www.youtube.com/channel/UC9bLLOUw72enoWtAgwlfJ3g
Programul a cuprins muzică reprezentativă pentru perioada barocă a muzicii simfonice universale: Georg Friedrich Handel - Suita nr. 2 în Re Major (Muzica Apelor); Johan Sebastian Bach - Concertul pentru două viori și orchestră de coarde în re minor; Alessandro Marcello - Concert pentru oboi și orchestră de coarde; Georg Friedrich Handel - Concerto Grosso Op.6 Nr.1, în Sol Major "Foc de artificii".


Prezentarea evenimentului va fi realizată de profesor, Marilena Niculescu.

Sala de concerte a fost arhiplină!