Treceți la conținutul principal

Festivalul Internațional de Folclor "Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării" Ediția a XI-a, Brăila, România, 18 - 20 iulie, 2017

Varietatea tematică a folclorului impune, cu precădere, acel gen artistic ce se adresează sufletului prin stările emoționale și sensibile pe care le degajă și anume, cântecul de dragoste. Organizatorii își
propun redescoperirea, valorificarea și promovarea acestor creații și afirmarea de noi interpreți ai genului vocal destinat prin definiție să sporească bogăția spirituală a tuturor locuitorilor de la Dunăre și nu numai.
Concursul se adresează soliștilor vocali și grupurilor (maximum 5 persoane, care fiecare în parte întrunește condiția de vârstă), artiști amatori aparținând țărilor de pe cursul Dunării: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina.
Pot participa la concurs persoane care au depășit vârsta de 18 ani, împliniți până la data preselecției. Este recomandabil ca, în cazul participanților din județele riverane Dunării din România, unul dintre concurenți să aparțină grupului etnic preponderent ucraineni, tătari, turci, ruși-lipoveni de rit vechi, greci, italieni etc. În urma preselecției, vor fi admiși maximum 30 de concurenți.
Consiliul Județean Brăila

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila

Festivalul Internațional de Folclor
Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării
Ediția a XI-a, Brăila, România, 18 - 20 iulie, 2017


Scopul concursului

Varietatea tematică a folclorului impune, cu precădere, acel gen artistic ce se adresează sufletului prin stările emoționale și sensibile pe care le degajă și anume, cântecul de dragoste. Organizatorii își propun redescoperirea, valorificarea și promovarea acestor creații și afirmarea de noi interpreți ai genului vocal destinat prin definiție să sporească bogăția spirituală a tuturor locuitorilor de la Dunăre și nu numai.

Concursul se adresează soliștilor vocali și grupurilor (maximum 5 persoane, care fiecare în parte întrunește condiția de vârstă), artiști amatori aparținând țărilor de pe cursul Dunării: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina.
Pot participa la concurs persoane care au depășit vârsta de 18 ani, împliniți până la data preselecției. Este recomandabil ca, în cazul participanților din județele riverane Dunării din România, unul dintre concurenți să aparțină grupului etnic preponderent - ucraineni, tătari, turci, ruși-lipoveni de rit vechi, greci, italieni etc.
În urma preselecției, vor fi admiși maximum 30 de concurenți.

Înscrierea in concurs

Laureaţii ediţiilor precedente (câştigătorul Trofeului şi câştigătorii premiilor I, II şi III) nu  pot  participa la concurs. În cazul participării unui concurent la două ediții consecutive ale festivalului, o a treia participare nu este posibilă. La solicitarea organizatorului, câștigătorul Trofeului va fi prezent cu un microrecital; organizatorul îi va deconta acestuia cheltuielile de transport și îi va asigura cazarea și masa.

Înscrierea la concurs se face pe bază de Fișă de participare (conform anexei). Fișa va fi însoțită de fișiere pe suport CD sau fișiere atașate e-mail care conțin repertoriul de concurs. Acestea vor fi transmise Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Piața Traian, nr. 2 cod poștal 810153, telefon și fax +40.239.614.710 Brăila, România până la data de 30 iunie 2017.
Piesele   în   format   mp3   și   documentele   necesare   înscrierii   pot   fi   transmise   și   pe      adresa
Fiecare concurent va prezenta 2 piese contrastante ca structură (tempo, melodie, ritm, caracter); prima piesă, fără acompaniament, iar a doua cu acompaniament orchestral și care să exprime zona etnofolclorică din care provine concurentul. Piesele vor răspunde, prin conținut, mesajului transmis prin chiar genericul concursului – cântecul de dragoste.

Cu alte cuvinte, interpreții se vor prezenta la Festival - în exclusivitate – cu repertoriu de dragoste. În cazul reprezentanților etniilor, piesele vor fi din repertoriul minorității respective.
Concurenții vor purta costumul specific zonei sau al etniei din care fac parte.
Preselecția concurenților români și străini se face pe baza materialului audio transmis CD – mp3 sau prin poștă electronică, în data de 3 iulie 2017. Deciziile vor fi luate de către Juriul concursului.
La înscriere, fiecare candidat va prezenta/trimite:
·        copie după cartea de identitate;
·        fișă de înscriere completată;
·        2 fotografii artistice color pe suport digital.
·        (copie carnet elev/student unde este cazul, valabil pentru concurenții străini, pentru a beneficia de facilitați fiscale existente).
Concurenții admiși vor fi anunțați iar aceștia au obligația de a transmite organizatorilor partiturile pieselor pana pe 7 iulie 2017.

Taxa de participare
Cuantumul taxei de participare este de 50 lei pentru toți concurenții.
Concurenții români declarați admiși în urma preselecției vor achita taxa de participare în concurs,  prin virament bancar, în contul deschis la Trezoreria Brăila (Cont IBAN RO64 TREZ 1512 1G33 1900
XL)                 sau direct la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 17 iulie 2017.
Concurenții străini vor plăti taxa de participare în numerar, la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 17 iulie 2017.
Neachitarea acestei taxe în termenul prevăzut  atrage eliminarea din concurs.

Desfășurarea concursului
Concursul se desfășoară în zilele de 18, 19, 20 iulie 2017. În ziua de 20 iulie se va desfășura Gala de decernare a premiilor.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorți sau, cu acordul concurenților, într-o ordine ce urmează parcursul fluviului Dunărea de la izvoare până la vărsare.

Juriul
·        Juriul concursului va fi alcătuit din personalități ale folcloristicii, specialiști de prestigiu, care, prin valoare și competență profesională, vor garanta corectitudinea clasamentului după următoarele criterii: calitatea interpretării, autenticitatea și valoarea artistică a pieselor, autenticitatea costumului, ținuta scenică a interpretului.
·        Jurizarea concursului se va face conform Regulamentului de jurizare.
·        Membrul juriului care regăseşte în lista concurenţilor elevi de a căror formare artistică se ocupă sau îl impresariază, se abţine de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalţi membri ai juriului.
·        Nu se acordă premii Ex Aequo.
·        În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin Decizia directă a Președintelui juriului.
·        Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
·        Toate deciziile juriului sunt definitive și fără drept de contestație.
·        Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind publicată pe site-ul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, al Consilului Județean Brăila  și al Festivalului.

Obligațiile participanților
·         Să respecte clauzele regulamentului festivalului;
·         În cazul în care concurenții vin însoțiți (impresar, membru familie, etc.), însoțitorii își vor suporta cheltuielile de cazare și masă.
·         Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenți.
·         Laureații care nu sunt prezenți la Gala de decernare a premiilor sunt descalificați.
·         Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.
·         achite taxa de participare la concurs, prin modalitățile stabilite, în intervalul de timp stabilit.
·         Să semneze contractele de cesionare a dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor.

 Obligațiile organizatorilor
·        Asigură buna desfășurare a preselecției și imparțialitatea acesteia.
·        Asigură corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele finale și parțiale
·        Asigură premiile.
·        Organizatorii suportă cheltuielile de cazare și masă pentru toți concurenții.
·        Organizatorul asigură transportul de la aeroporturile și gările/autogările din București până în Brăila și retur, pentru concurenții străini
·        Organizatorul își rezerva dreptul înregistreze pentru arhiva concursului evoluțiile scenice  ale participanților.
·        Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de spectacol.

Premii :
·       Trofeul - 5.000 euro
·        Premiul I - 3.000 euro
·        Premiul II -  1.500 euro
·        Premiul III - 1.000 euro
·        Premii speciale:
o      Premiul pentru autenticitatea costumului popular - 500 euro
o      Premiul pentru popularitate - 500 euro.

Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data acordării acestora.
Premiile vor fi oferite în RON, la cursul BNR din data decernării lor iar plata premiilor se face prin virament bancar. Concurenții admiși la preselecție au obligația de a transmite un cont bancar până la data începerii festivalului. Comisioanele bancare vor fi suportate de către organizator.
Concurenţii care nu se regăsesc printre premianţi vor primi diplome de participare.
Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator  vor  fi comunicate în timp util pe site-ul concursului și pe cel al organizatorilor.

http://canteculdedragoste.ro/ 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Georgiana Pasqali Vâju: Andrada m-a surprins prin profunzimea ideilor

- Georgiana Pasqali VÂJU -

Am avut onoarea și plăcera să particip la lansarea cărților ei, de unde am plecat cu noi achiziții, firește. Am ajuns acasă și curiozitatea m-a împins la citit. Am constatat, așadar, că autoarea mea ( zic a mea, pentru că suntem amândouă brăilence) are un stil curat, frumos și unic. Pe mine m-a încântat, recunosc. Dincolo de aspectele editării și de câteva scăpărări de tastatură, inerente oricărei cărți, zic eu, lectura este una incitantă și savuroasă.
Aflată la început de drum și la o vârstă destul de fragedă, Andrada m-a surprins prin profunzimea ideilor și prin duritatea cu care (uneori) si-a împodobit personajele.
Recunosc că până acum nu prea m-au atras cărțile cu subiecte polițiste, dar Andrada mi-a deschis apetitul pentru acest gen literar. Mie mi-a plăcut cărticica asta, așa că v-o recomand cu mare drag și vouă. Este ideală pentru o lectură de plăcere, la sfârșit de săptămână.
Draga mea, mult succes! Meriți!

Lansarea volumului Necropsie lirică, la București, dupa Gaudeamus

- Petre CRĂCIUN -

Înainte de plecarea la Chișinău, lucrăm la cartea de versuri a poetului și jurnalistului brăilean (prin adopție) Virgil Andronescu, pe care o vom lansa in București, după Gaudemus: ”Necropsie lirică”. Un volum ilustrat - excelent - de Bianca Pîrlog, Marea Britanie.

Patru brăileni și toți patru premiați

La Festivalul Internațional de Creație Vrancea literară 2017 s-a dat publicității lista câștigătorilor, printre premiați se regăsesc și numele a patru scriitori brăileni.


La secțiunea proză Premiul al II-lea a fost acordat romancierei Doina Popescu-Brăila pentru romanul Terente- zodia zmeilor, în cadrul secțiunii de critică literară Premiul I a revenit scriitorei Lucia Pătraşcu pentru carte de cronică și recenzii literare Întâlnire cu o carte, un alt Premiu I a fost adjudecat de către scriitorul și jurnalistul Virgil Matei, în cadrul secțiunii memorialistică, pentru lucrarea Acasă, la Mărtinești, iar Premiul Special al juriului acordat pentru secțiunea tabletă a revenit poetului, jurnalistului și editorului Mihai Vintilă- director al revistei manifest Litera13, pentru volumul România văzută dintr-un colț de Bărăgan.

Festivitatea de decernare a Premiilor se va desfășura la Casa de Cultura M. Eminescu-Panciu, la data de 28 octombrie a.c. începând cu ora 10. Felicitări căștigătorilor br…

Colindă

- Lucia PĂTRAȘCU -

Sub coada ochiului o floare
adună-n ea tot universul,
o veşnicie călătoare
ce-ar vrea sa ducă-n lume versul

îmbobocit abia sub pleoapă,
trezit cu roua-n dimineaţă
şi potrivind în el să-ncapă
lumină pentru altă viaţă.

La coada ochiului o frunză
adună-n ea tot orizontul
şi ocroteşte roua plânsă
îngălbenind pe lângă rondul

atâtor flori albite-n tâmplă.
Nu-s ghiocei ce-au înflorit...
E marea, nesfârşită poate,
colindă pentru asfinţit.

Cea mai frumoasă lansare de carte - în ședința cenaclului literar Panait Istrati

- Virgil ANDRONESCU -

Vineri, 27 octombrie 2017, s-a desfășurat- începând cu ora 17.00 ședința cenaclului Panait Istrati. Ca în fiecare ultimă vinere a fiecărei luni din an, gazda cenaclului a fost Biblioteca Județeană Panait Istrati din Brăila.
S-au schimbat informații și s-au distribuit reviste literare, ca de fiecare dată. La dezbaterile cenaclului sunt invitați iubitori de literatură alături de membrii acestuia. În cadrul ședinței de vineri s-au lansat volumele Muguri de bonsai, de Tudorița Tarniță, carte publicată la Editura InfoEST, 2017, prezentatorul cărții a fost aforistul Zeno Halupa; cartea Dirijorul de cuvinte, scrisă de poetul Mihai Vintilă - director al revistei manifest Litera13, publicată la aceeași editură, în 2017, a fost prezentată de autorul și editorul acesteia.


Întâlnirea a avut loc de această dată în Ludoteca bibliotecii și nu în sala Fănuș Neagu, ca de obicei. A fost o ședință, după cum se vede în imagini, ieșită din tipare, desfășurată într-un decor…