marți, decembrie 17, 2013

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

ORDINEA DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 20 decembrie 2013, ora 12,00  Teatrul Maria Filotti, str. Mihai Eminescu  nr. 2, Braila,  Sala Oglinzilor
1.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Pintilie Adrian Cornel si declararea “vacant” a locului detinut
2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Sirbu Marian pe lista “Aliantei pentru Viitorul Brailei”, din partea  Partidului Democrat Liberal-Organizatia Judeteana Braila
3.Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Constitutiv, organelor de conducere si de control ale societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. ROCREATIV  TRADE S.R.L.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului mediu al produselor agricole pentru anul  fiscal 2014, in vederea stabilirii venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor, pentru evaluarea in lei a arendei exprimata in natura
6.Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de prestarea de diverse servicii de catre Consiliul Judetean Braila pentru anul 2014
7.Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru inchirierea spatiilor aferente Salii Polivalente “Danubius” pe anul 2014
8.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor percepute in anul 2014 pentru eliberarea licenţelor de traseu, în vederea efectuării serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Braila
9. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
10. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatii apartinand Consiliului Judetean Braila pentru anul 2014
11.Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului-cadru al manifestarilor cultural-artistice  care se vor organiza in judetul Braila in anul 2014"
12.Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru  reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, operatorilor de transport desemnati castigatori, conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul
national (CNMSI-SAET),  din data de 18.12.2013
13.Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. TRANS STAN S.R.L. pe traseele : Braila – Baldovinesti – Pietroiu – Vadeni si Braila - Vadeni    
14.Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. GORTRANS S.R.L. pe traseul : Tufesti - Gropeni – Braila (SC Komitado Prod SRL)    
15.Raport de activitate al d-lui consilier judetean Cireasa Nicu pentru perioada august 2012- august 2013
16.Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primele 9 luni ale anului 2013
17.Diverse

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, Dosar III-E-4

 ORDINE  DE ZI a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 20 decembrie 2018,    ora 09.00, Sala Mare a Palatului ...