Postări

Se afișează postări din decembrie 15, 2013

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

ORDINEA DE ZI
a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 20 decembrie 2013, ora 12,00  Teatrul Maria Filotti, str. Mihai Eminescu  nr. 2, Braila,  Sala Oglinzilor
1.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Pintilie Adrian Cornel si declararea “vacant” a locului detinut
2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Sirbu Marian pe lista “Aliantei pentru Viitorul Brailei”, din partea  Partidului Democrat Liberal-Organizatia Judeteana Braila
3.Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Constitutiv, organelor de conducere si de control ale societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. ROCREATIV  TRADE S.R.L.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului mediu al produselor agricole pentru anul  fis…