sâmbătă, ianuarie 26, 2013

ALTER EGO (EGOUL meu albastru?)

- Lucia PATRASCU -


Am primit volumul de versuri „ALTER EGO” scris de domnul Dragoş Ionescu, brăilean de origine.
       Este o carte în care ideile expuse de autor păstrează aceeaşi nuanţă protestatară cu care ne-a obişnuit încă din primul volum de versuri „Zbatere în gol” publicat în anul 1997, după cum precizează poetul Constantin Gherghinoiu şi criticul literar Dumitru Anghel, în prefaţa fiecăreia din aceste două cărţi. „ Împovărat de gânduri/ Îmi ascult privirea/Ochiului protestatar” (pg.20), spune poetul. Un protest născut din revolta împotriva  atâtor nedreptăţi care ne înconjoară şi în faţa cărora neputinţa noastră a obosit.
      

       Volumul acesta este structurat aproape cronologic, traversând diferite trepte de viaţă, etape de vârstă, dar, mai ales, etape de cunoaştere şi înţelegere. Pentru că autorul este, pe rând, copil ,,între crez şi ispite” (pg.6), apoi adult „ ajuns în mijlocul vieţii…emoţii virile” (pg.19) aşteptând limpeziri la „întrebări nerăspunse” (pg.54). El prefigurează şi o stare mai precizată când ,, Copilul din mine/ uită a mai fi bătrân./ E prea tânăr / Spre a fi tată/ Bătrânului copil.” (pg. 6). Căci pe scara vieţii, drumul său ,,creşte între soartă şi destin”(pg.9),  atunci când  ,,cu genunchii însângeraţi urc pe culmea Golgotei” (pg.10).
     
        Versurile domnului Dragoş Ionescu  au forţa detaliilor lăuntrice pe care le trăieşte autorul
cu o sinceritate debordantă, fără a ne obosi cu vreo falsă omniscienţă. Totul se leagă cu ceea ce se întâmplă în inima sa, dar şi în jurul său, fapte care invadează viaţa fiecăruia, ca un destin structurat singular pentru fiecare om în parte.
       Autorul a înţeles că starea sa existenţială se împleteşte, încă de la început, într-un fir călăuzitor, pe care îl cunoaşte abia acum, fir plin de o zbatere de viaţă între ,, gânduri din nesomn” (pg.10), în „goana după vânt” (pg.10), printr-o „pădure de oameni” în care „ Singur, străbat pădurea…”(pg. 11), cu un cumul de situaţii dificile uneori, pe care le deznoadă singur, ca fiecare dintre noi, nădăjduind în împlinirea regăsirii, a ajungerii acasă, căci îl cheamă „ ceresc dorul de casă în limanul aşteptării al mâinilor întinse”(pg.11).
      
       Dilemele sale sunt încă omniprezente în versurile sale.
       El este copilul mamei sale „călit cu laptele de mamă” (pg.12), dar, mai ales, cu viaţa îngăduită de la Tatăl Ceresc, încă „ din clipa în care mama mi-a dat soroc” (pg.23) Căci, într-un fel de ,,sine qua non” perfect, Tatăl a vrut ca el să aibă o mamă, anume acea mamă, care să-l nască om. Cu conştiinţă de om! De aceea este uneori nedumerit şi, de parcă i-ar fi greu să facă deosebirea, spune: „…greu îmi recunosc părinţii neştiind care din ei umbră-mi zideşte…”
(pg.9). Faptul este important pentru devenirea sa. Până la sfârşitul volumului aflăm că dilema autorului s-a limpezit. După ce mărturiseşte că „ În singurătate/ mă recunosc ca un orfan…” (pg.33), îşi înţelege devenirea şi, şi-o asumă: „m-am trezit şi L-am căutat” (pg.14). Şi de atunci „Credincios în credinţa mea/îmi fac semnul crucii,/al buzelor arse,/Spre Marea Trecere” (pg.36).
       În fapt, întregul volum de versuri este, în primul rând, o trezire, o întoarcere către înţelegerea şi asumarea celor Sfinte. Poetul  recunoaşte: „…trăiesc pe verticală” (pg.83) cu sufletul îndreptat către Cel pe care Îl recunoaşte ca fiind ,,Tatăl Cetăţii” (pg.81), „Seniorul prin simplul Cuvânt” (pg. 80.). Poetul mărturiseşte: „…Rămân cu Dumnezeu martor iubirii mele (pg.69)” şi „Tresar cu firescul rostirii/La picioarele unui Tată milostiv!”(pg.82).

        Poetul spune că pentru a înţelege tot ceea ce îl înconjoară „ ochii i-am lăsat deschişi, de veghe” de aceea, în lăcomia cunoaşterii, el mărturiseşte: „frizez neatinsele cu o atingere flămândă”(pg.7). În toată această sete de cunoaştere autorul se ajută de limbajul culorilor. El spune: „ dornic sunt de culoare” (pg.33) şi „în lipsa de culori, singur, adorm într-o lacrimă mută”(pg.69). Folosirea acestui limbaj al culorilor este un procedeu des întâlnit şi la alţi autori. Ceea ce îl diferenţiază pe domnul Dragoş Ionescu este predominanţa culorii albastre.   
       
        Acel albastru, care exprimă linişte,  echilibru şi pe care îl caută necontenit în zbaterile sale, ca un întemniţat care nu vede decât un petic albastru de cer prin zăbrelele unei ferestre mici. Pentru care: „Viaţa: temniţă arogantă/ Zăbrelele: trăiri descompuse” (pg.72).
(Această culoare ar putea face parte din titlul volumului. Datorită acestui fapt, cartea ar fi putut primi foarte lesne un subtitlu corelativ. Ego-ul meu albastru, de exemplu.)
        Căci pentru acest copil-bătrân pe care „ demult mama nu mă mai leagănă” (pg.8) şi care „ cu dinţi de lup/…/ mă agăţ de zorii zilei”(pg.9), având sufletul nerăbdător în speranţa unei zile mai bune, aşteptarea devine albastră „risipitele aşteptări albastre”(pg.41)/…/ într-un „…foşnet de timp albastru” (pg.13), cu o „răsuflare albastră” (pg.9), pe tăria albastrelor bolţi, ca un „trecător sub stele-înmugurit-albastru”(pg.89) , când apare „ umbra de catedrală albastră” (pg. 67) „prin cetatea albastră” (pg.73). Când viaţa sa este „.cântec de lebădă albastră /Al scurtei mele treceri” (pg. 97) spre acolo, sus, în „albastrul de tării”(pg.88). El însuşi mărturiseşte: „miros a albastru” (pg.22), când totul devine o „…himeră albastră…” (pg.27) în „ sufletul inimii” sale.
     
       Există doar mici excepţii de culoare. Autorul păstrând  „iubirea de pământ, foşnet alb”(pg.36), îşi plimbă „gânduri albe” (pg.17) spre „cornul alb al depărtărilor” (pg.34) căutând „umbra verde a copilăriei” (pg. 34), ori dorind să găsească „ sub bluza de mătase sân galben roşcat” după care tânjeşte cu o „ sete de adolescent (pg.50)”; sau căutând să înţeleagă „mâna cu bezna cărărilor ruginii”, urmând neobosit „setea de alb” (pg.48), în care se revarsă zborul autorului ,, …vrăjit de un Babel livresc (pg. 53)” al cărui absurd se rătăceşte „ în stări de mizerie” (pg.48)
       În versurile sale este o risipă voluptoasă de albastru, care-i însoţeşte căutările şi aşteptările, pe care le îmbracă în liniştea binecuvântată a înţelepciunii marelui înţeles şi care se despleteşte, apoi, în cuvântul scris ca o „ cumpănă care-şi seamănă rodul (pg.55)”. Căci: „la răstignirea unui strigăt cuvântul mi-e cumpănă (pg.55).

       Versurile sale sunt străbătute de căutarea necontenită a Egoului său. Poetul poartă cu el „…dorul de mine” (pg.21). Şi atunci când „ noaptea s-a oprit în lan” (pg.77). El caută mereu recolta gândurilor sale „ neatinsele cu atingeri flămânde”(pg.7),  sub o pecete care doare, căci în „ ursita singurătăţii” (pg.7), trecerea timpului „timpul neiertător, fuge presărându-mă pe urmele lui”(pg.10). În acest demers, el însuşi mărturiseşte că se simte „flacără mocnind a chemare în sinele Eului meu” (pg. 74)/……./ căci ,,.caut căutările căutărilor mele” (pg. 69). Autorul se caută, se regăseşte: „caut copilul din mine, regăsindu-l bătrânul copil”(pg.34), trecând prin filtrul vieţii sale toate acele sentimente care nu-i sunt străine. Pentru că în această căutare, care-i însoţeşte paşii, trăieşte diferite sentimente de speranţă, de răzvrătire, de iubire. 
      
        Cel mai puternic sentiment pe care autorul versurilor îl dezvăluie este speranţa, căci el însuşi se află acolo „îmi tocesc paşii pe un peron de speranţe” (pg.58), unde aşteptările autorului cresc odată cu toate căutările sale. În timpul său încărcat de „aşteptări înfrigurate” (pg. 15), cu „miros de aşteptare târzie”(pg.82), poetul „pipăie culoarea aşteptării” (pg. 14), „…O aşteptare din nesomn” (pg.88), căci pe „Golgota aşteptării” (pg.28) simte „clipa moartă a aşteptării”(pg. 18) şi cu „ privirea tocită în aşteptare” (pg.25). Dar după ce găseşte „în limanul aşteptării/ o lacrimă plânsă” (pg.62), obosit parcă, renunţă şi „las la miza aşteptării o lume idilică”(pg. 16). Deşi strigă, încă  „lacom în setea de speranţă/ purtat în iluzia schimbării a mâinilor de mâine” ( pg.37)!
      
        Iluzia schimbării în bine nu-l părăseşte. Ea dăinuie în sufletul autorului şi de aceea „ Între două nopţi, înfometat şi singur/cerşesc/scuturându-mi aripile de cer,/de sete de schimbare,/a ochiului negru de fum!” (pg.60).
      
        Este adevărat că, uneori, gândul poetului este străbătut de deznădejde  şi, de aceea „…clipă după clipă/…/îmi vine plâns (pg.38), căci „cârcotaş/…./miros…a foame şi a frig” (pg.38). Autorul constată că „sunt un învingător pur sânge,/dar pentru cine?” (pg.41).Dar tot autorul este cel care spune: „ Mă regăsesc în fiecare clipă…/Şi-n respiraţia ei/ Cerşesc ieşire/ făcând loc Netrăitelor” (pg.21).
      
      Alteori sufletul său este cuprins de o adevărată căinţă, căci: „ ochiul stâng plânge pe umărul ochiului/drept. Ascultându-i păcatele./……../Din ziua aceea am tot plâns, am tot lăcrimat…/Şi din lacrimi strânse-n pumn/mi-am făcut leagăn/etern.” (pg.76)
      
      Iubirea, acest sentiment care bucură sufletul oricărui muritor, întregindu-l, nu poate fi străină acestui făuritor de versuri. Omul cu „ …o flămândă foame/ şi o sete de adolescent,/De sânii tăi rotunzi sferici” (pg.50), îi spune femeii iubite despre dorinţa sa  vie: „ Iubeşte-mă femeie/ Cu priviri/Cu ploaia ta de stele!”(pg.96). Apoi o încurajează în aşteptările ei:
„ Ne desparte o lume/Dar ne unesc cuvintele!/…./Aşteaptă-mă iubito/…Ne vom regăsi cândva!” (pg.49).

       Autorul este, uneori, un deznădăjduit şi atunci „cârcotaş al porţilor-obosite,/a vechilor neîmpliniri,/miros…a foame şi a frig şi a ochi neiertător…”(pg.38). Şi păstrează „Înlăuntrul meu, o lacrimă plânsă a cârcotaşului din mine” (pg.41). Este adevărat că gândul său este străbătut de speranţele rătăcite într-un timp neprielnic  şi atunci „…clipă după clipă/…/îmi vine plâns (pg.38). Dar tot el, autorul se autoconstruieşte: „ Mă regăsesc în fiecare clipă…/Şi-n respiraţia ei/Cerşesc ieşire/ făcând loc Netrăitelor”.(pg.21)

       Poetul îşi exersează existenţa între „coajă şi sâmbure”(pg.20), între cele două stări „visată şi nebănuită”, /…./„ aşteptând semnul tainei ” (pg.20). Şi, făcând loc clipelor netrăite, după toate acele zbateri existenţiale, poetul „hălăduie rotunjind cuvinte între ghilimelele visării”(pg.11) acolo, pe „câmpul alb” al nesomnului, privind înapoi „ Pe scara de suflet picur/ Reîntoarcerea copilăriei ” (pg.74).

        Versurile domnului Dragoş Ionescu  au o caracteristică modernă, cu rimă albă, fiecare poezie cuprinzând o strofă scurtă care se întâlneşte cu  genul hai-ku. Cu multe antonime: „ cobor-urcând paşii; îmi recunosc paşii dus-întors; bătrânul copil; căzând într-acolo, dintr-acolo; cobor urcatele priviri; emoţia sfârşitelor începuturi”. Toate acestea dau vioiciune imaginilor exprimate de autor. Curgerea liberă a versului, neîncorsetat în rigorile semnelor de punctuaţie (fapt pe care l-am păstrat în citările mele), poate crea impresia unei poezii ermetice, greu accesibilă pentru unii. Sau, dimpotrivă, poate părea o joacă în care acest copil mare a aruncat pe hârtie nişte cuvinte amestecate, aşteptând să vadă rezultatul. Şi amuzându-se apoi de ceea ce vor înţelege ceilalţi.
        Căci, fără acele alternanţe obişnuite ale semnelor de punctuaţie, care ar fi călăuzit cititorul pe un anumit drum, întâlnirea cu sentimentele autorului poate părea dificilă. De fapt, în realitate, este o poezie profundă, care îi lasă cititorului libertatea de a alege percepţiile şi care solicită o mare atenţie din partea acestuia şi o mare dorinţă de a înţelege poezia din sufletul autorului.
        De a-i auzi strigătul!…       
        Căci el, „străinul printre străini” (pg.36) spune:
        „ Strig/ şi mă simt/ strigăt/ Pe cărările de suflet” (pg. 35).
        Până „dincolo de…dincolo”(pg.18).
        Câţi îi vom auzi strigătul?...
       
       Volumul de versuri „ALTER EGO” scris de domnul Dragoş Ionrscu poate fi considerat o
adevărată împăcare şi  pentru sufletul nostru. Felul cum aceste versuri îi descătuşează inima
autorului, ajutându-l să scoată la lumină trăirile sale închise în coaja unui trecut ce doare încă, „ decojindu-se” el însuşi, ne face şi pe noi să privim mai atent în interiorul nostru, să ne analizăm şi să ne împrospătăm viaţa. Dacă aceasta va fi devenit aceea a unui copil bătrân (prea devreme) sau a unui bătrân rămas copil (fără rost)? Pentru a nu ne zbate perpetuu între „uman şi grotesc”! De aceea, îi doresc autorului să mai „ hălăduie în propriul sine” , rămânând mereu „…căutătorul de viaţă/În arhiva întortocheatelor vise”!

Nicolae Ceausescu

 - Virgil ANDRONESCU -


Nicolae Ceausescu a fost conducatorul Republicii Socialiste Romania din 1965 si pana la caderea regimului comunist din Romania,survenita la 22 decembrie 1989, cu putin timp inaintea executiei sale. S-a nascut la 26 ianuaria 1918. S-a stins din viata in data de 25 decembrie 1989 la varsta de 71 de ani.


 In dimineata zilei de Craciun a fost asasinat de catre cei care s-au autoproclamat ulterior emanati ai unei asa-zise revolutii populare! O mare parte a populatiei, saracite pana la ,,exterminare'', regreta cu sinceritate si cu durere in suflet vremurile cand ,,iubitul conducator'' le da portia de viata pe cartela- luandu-le in schimb libertatea si demnitatea de oameni! Democratia ,,originala'' adusa pe tancurile ,,revolutiei'' fiindu-le si aceasta fatala multora dintre cetateni: libertatea devenita anarhie si traiul inuman. In definitiv, nici un sistem politic ne e perfect si nici benefic pentru toata lumea...dar asta nu scuza halul in care a ajuns Romania. Comunismul, sistem politic utopic; democratia, sistemul politic anarhic intr-o tara bantuita de ,,original''. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace pe Nicolae Ceausescu; Dumnezeu sa nu-i ierte pe cei care ne distrug vietile de vreo 23 de ani incoace!   

vineri, ianuarie 25, 2013

expoziţia documentară de carte intitulată "Scriitură şi cunoaştere la Stendhal".


În perioada 23 ianuarie - 4 februarie, holul mare al Bibliotecii Judeţene "Panait Istrati" găzduieşte expoziţia documentară de carte intitulată "Scriitură şi cunoaştere la Stendhal".  
   Organizată cu prilejul împlinirii a 230 de ani de la naşterea ilustrului romancier francez, expoziţie este un omagiu, dar şi o invitaţie la lectură pentru cititorii brăileni. Astfel, volumele aflate în vitrinele expoziţionale pot fi solicitate de către utilizatori la secţiile de împrumut ale Bibliotecii publice, precum şi la sala de lectură a instituţiei.
 Stendhal (n. 23 ian.1783 la Grenoble - m. 23 mar. 1842, la Paris) este promotorul realismului, impunându-se în literatura universală prin conceptul de roman-oglindă, ca meditaţie asupra vieţii sociale şi politice. Memorabilele sale fresce sociale şi-au găsit loc în scrieri celebre precum "Armance","Roşu şi Negru", "Mănăstirea din Parma".

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA


 ORDINEA DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 ianuarie 2013,
ora 10,00  Sala Mare de sedinte a Palatului  Administrativ


1.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Boboc Catalin si declararea “vacant” a locului detinut
2.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al doamnei Nistor Marioara si declararea “vacant” a locului detinut
3.Proiect de hotarare  privind completarea  componentei Comisiei  de validare aleasa  prin   Hotararea   Consiliului Judetean Braila nr. 67/2012
4.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului  Epureanu Ionel din partea  Uniunii Social Liberale
5.Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 2012
6.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta si asistenta juridica pentru anul  2013
7.Proiect de hotarare privind numirea unui membru titular, reprezentant al Consiliului Judetean Braila, in Consiliul de administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
8.Proiect de hotarare  privind numirea unui membru titular, reprezentant al Consiliului Judetean Braila, in Consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
9.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.Clubul de Fotbal Braila S.A.
10.Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare a suprafetei de 1609,37 ha teren, aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 113/25.09.2012
11.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parcare in incinta imobilului situat in Braila, Soseaua Buzaului  nr. 3A, pe amplasamentul centralei termice dezafectate”.
12.Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Consolidarea si reabilitarea imobilului din soseaua Buzaului nr. 5, Braila – Centru Militar Zonal – Corp B – sediu administrativ»
13.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  «Modernizare drum judetean DJ 255A,  Romanu – Scortaru Vechi, km 37+000 – km 45+000 »
14.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Modernizare drum judetean DJ 212B,  DJ212A– Frecatei,km 0+000 – km 14+000 »
15.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventiesi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul«  Modernizare drum judetean DJ 203R,  DJ 211 – Liscoteanca, km 22+500 – km 24+500 »
16.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, Spitalului Judetean de Urgenta Braila Corp D
17.Proiect  de hotarare privind  aprobarea transmiterii unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, Spitalului Judetean de Urgenta Braila
18.Proiectul de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport  S.C. TRANSIRINA COM S.R.L., pe traseele :
-         Surdila Greci – Braila (SC Solo Textil SRL)
-         Tufesti – Braila (SC Solo Textil SRL)
19.Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ROBTEO TRANS S.R.L. , pe traseele :
-         Braila (SC Solo Textil SRL) – Ulmu
-         Braila – Gropeni     
-         Braila (SC Solo Textil SRL) - Racovita
-         Braila (SC Solo Textil SRL) - Bertestii de Sus
20.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 6 ani, catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, a unui autoturism proprietate privata a Judetului Braila
21.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilelor situate in Braila, Soseaua Buzaului nr.2 (Corp A) si B-dul Independentei nr. 251 (Corp D), apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrate de Spitalul Judetean de Urgenta Braila
22.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special Presedintelui Consiliului Judetean Braila in calitate de reprezentant al Judetului Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila

23.Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 40 din 25 februarie 2011 si desemnarea domnului Mija Florin, vicepresedinte al  Consiliului Judetean Braila, in calitate de responsabil coordonator de proiecte in cadrul ,,Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole  degradate”, program derulat de catre Ministerul Mediului si finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu.

24.Raport privind deplasarea presedintelui Consiliului Judetean Braila la Regensburg(Bavaria), Germania, in perioada 26-29 noiembrie 2012
25.Informare privind executia bugetului propriu al Judetului Braila la 31 decembrie 2012
26.Informare  referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in trimestrul IV al anului 2012.
27.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor si audientelor in anul 2012
28.Diverse

joi, ianuarie 24, 2013

Lansarea volumului „Literatura română de azi. Proza-Poezia”

svnwes.ro


   Luni, 28 ianuarie, ora 17.00, la sediul central al Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” va avea loc lansarea volumului „Literatura română de azi. Proza-Poezia”, semnat de cunoscutul critic literar ieşean Ioan Holban.
   Cartea, apărută recent la Editura TipoMoldova, Iaşi, va fi comentată de criticul Viorel Coman şi de directorul Editurii ieşene, poetul Aurel Ştefanachi.
   Protagonistul serii literare, Ioan Holban, s-a născut la Fălticeni, la 2 iulie, 1954, şi este unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori, filologi, şi critici din literatura română. Din anul 1983 şi până astăzi a puublicat peste 20 de volume de critică şi istorie literară. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

POLITIA ROMANA, BRAILA


24 IANUARIE- ZIUA UNIRII


Astăzi, poliţişti de la Biroul de Ordine Publică şi de la Serviciul Rutier vor acţiona pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a fluidizării traficului rutier în zonele în care vor fi organizate manifestări cultural artistice, în contextul sărbătoririi Zilei Unirii.

Pe lângă măsurile pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, structurile Ministerului Afacerilor Interne din teritoriu vor organiza o serie de activităţi prilejuite de sărbătorirea a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române (1859).

La orele 10:00, reprezentanţii I.P.J.Brăila, împreună cu alţi lucrători de poliţie, vor participa la manifestările consacrate acestui act istoric, la Casa Tineretului din Municipiul Brăila, şi vor depune jerbe de flori la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, amplasat pe bulevardul care îi poartă numele.

***

CUZA VODĂ ŞI BRĂILA


La 23 februarie 1859, domnitorul, în drum spre Moldova, a făcut un popas la Brăila, unde a fost primit în onorurile dorobanţilor.
La staţiile de poştă din cuprinsul judeţului, s-au luat măsuri pentru a nu se produce întârzieri.
Tot la Brăila, a fost adus şi firmanul pentru recunoaşterea domniei de către poarta otomană.
          La 26 iunie 1864 şi 16 octombrie 1864 s-au constituit Consiliul Comunal, respectiv, Consiliul Judeţean, prin aplicarea prevederilor legii comunale, contribuind la apariţia, ca instituţii, a Primăriei şi Prefecturii; tot atunci, s-a stabilit ca, Grădina Publică din oraş să primească numele Alexandru Ioan I.
          În anul 1863, italianul Cosmo Constanzo Romeo, originar din Palermo, stabilit în Brăila, a compus un marş militar cu prilejul sărbătoririi onomasticii domnitorului.
          Pentru înzestrarea armatei, locuitorii oraşului Brăila au contribuit cu suma echivalentă cumpărării a 6 tunuri, fiind cea mai generoasă donaţie de acest fel la nivel naţional.
          Brăilenii au preţuit mult personalitatea lui Cuza şi, în anul 1873, când, în urma decesului, au fost aduse în ţară rămăşiţele sale pământeşti, o delegaţie de brăileni a mers la Ruginoasa, pentru a prezenta un omagiu din partea oamenilor  acestor locuri.
          În anii ce au urmat evenimentelor din 1989, în Brăila, s-au realizat două busturi care îl reprezintă pe domnitor, cel aşezat pe unul din bulevardele oraşului, care îi poartă numele, şi ce de-al doilea, în faţa unităţii şcolare “Alexandru Ioan Cuza”. De asemenea, o stradă din Brăila are denumirea simbolică “Unirii”.
          În semn de preţuire, unui sat component al comunei Stăncuţa, i-a fost atribuit numele domnitorului, “Cuza Vodă”, iar una dintre comune a primit numele “Unirea”.
          Din cele câteva rânduri prezentate, concludem că nu numai Iaşiul şi Bucureştiul au trăit din plin aceste eveniment, Unirea din 1859 având un larg ecou şi la Brăila.
Anii care au trecut au demonstrat abilitatea oamenilor politici ai timpului de a depăşi greutăţile pe care interesele contradictorii ale marilor puteri le-au pus în calea unirii, Cuza Vodă fiind, “ridicat prin voinţa a cinci milioane de români pe tronurile reunite ale lui  Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazu”.

POLITIA ROMANA, BRAILA


BULETIN DE PRESĂ


Cercetaţi pentru comiterea de infracţiuni cu violenţă


Ieri, la orele 10.45, S.Ş. (43 de ani), din comuna Chiscani, a reclamat la Poliţie faptul că, în ziua de 3 ianuarie a.c., localnicul C.C. (22 de ani), l-a agresat si i-a produs prin lovire cu un corp dur o fractură la antebraţul stâng, fiindu-i necesare pentru vindecare 35- 40 de zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal.
Poliţiştii au efectuat cercetări şi au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală.

·                     

Aseară, la orele 19.40, un localnic din comuna Gemenele, a reclamat la Postul de Poliţie Comunal faptul că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi a unui conflict spontan, N.C. (36 de ani) l-a lovit cu o lopată în zona capului pe fratele lui, N.I. (35 de ani), ambii aflându-se în curtea locuinţei comune.
Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar autorului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.
·                     

Prins în flagrant de poliţişti

În noaptea de 23 spre 24 ianuarie a.c., la orele 2.30, poliţişti de la Biroul de Ordine Publică l-au prins în flagrant pe minorul Z.G. (16 ani), din municipiu, în timp ce încerca să sustragă un autoturism, parcat pe strada Gheorghe C. Constantinescu, aparţinând lui P.I. (36 de ani).
          Cercetările efectuate de poliţişti au stabilit că minorul a sustras bateria acumulator de la un alt autoturism, aparţinând lui N.T. (54 de ani), şi a montat-o pe autoturismul pe care încerca să îl sustragă.
          Prejudiciul a fost recuperat integral de poliţişti şi minorului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt calificat.

·                     

Dosar penal pentru înşelăciune

          Ieri, la orele 16.20, poliţiştii l-au identificat pe N.M. (28 de ani), din municipiu, care, în timp ce se afla într-un hipermarket din municipiu, a încercat să înşele societatea, schimbând codul de bare de la două bidoane de un litru cu ulei auto pentru motor, cu codul de bare de la alte două bidoane de 4 litri, cu aceeaşi marcă.
          Prejudiciul a fost estimat la valoarea de 628 de lei, iar brăileanului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

·                     

Şi-a reclamat fiul pentru distrugere

Ieri dimineaţă, la orele 10.45, D.F., din Brăila, a reclamat la Poliţie faptul că, în noaptea anterioară, fiul lui, D.D. (35 de ani), i-a distrus, prin întepare cu un obiect contondent, anvelopele stânga şi dreapta faţă ale autoturismului său, care se afla parcat pe Calea Călăraşilor, cauzându-i un prejudiciu de 1.000 de lei.
Poliţiştii au efectuat cercetări şi în cauză au întocmit dosar penal pentru distrugere.


·                     

Depistat în trafic de poliţişti

Ieri, la orele 12.30, l-au depistat în trafic, pe DN23, pe I.F. (29 de ani), din comuna Buzescu, judeţul Teleorman, care transporta cu autoutilitara, cantitatea de 205 kg de deşeuri neferoase, fără a deţine documente legale de provenienţă.
Poliţiştii l-au sancţionat contravenţional, cu amendă în valoare de 1.000 de lei, şi cantitatea de deşeuri, în valoare de 1.000 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării.

·                     

Reţinuţi pentru distrugere

În ziua de 8 noiembrie a.c., la orele 3.30, M.A., din municipiu, a sesizat la Poliţie faptul că la capota motor a unui autoturism, parcat pe strada Doinei, a izbucnit un incendiu.
Poliţiştii au efectuat cercetări, au stabilit că autoturismul aparţine lui L.Ş. (26 de ani), domiciliat pe aceeaşi stradă, şi că acesta este într-o relaţie conflictuală cu doi tineri din cartier. Valoarea prejudiciului cauzat a fost estimată la suma de 10.000 de lei.
Investigaţiile efectuate de poliţişti de la Biroul de Investigaţii Criminale au stabilit că B.Ş. (21 de ani) şi T.A. (20 de ani), ambii din Brăila, au incendiat capota autoturismului, cu o substanţă inflamabilă, distrugând motorul şi celelalte componente.
  Cei doi tineri au fost reţinuţi pe ordonanţă şi, ieri, au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă  Judecătoria Brăila, cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi arestare preventivă, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere.
Prin încheiere de şedinţă, instanţa de judecată a admis propunerea Parchetului de  pe  lângă Judecătoria Brăila şi a emis mandate de arestare preventivă, pe o durată de 29 zile.
Aceştia au fost încarceraţi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila.

·                     

Sancţiuni aplicate pentru abateri de la prevederile Codului Rutier

În ziua de 22 ianuarie 2013, lucrători din cadrul Serviciului şi Biroului Rutier au acţionat pe arterele rutiere din municipiul şi judeţul Brăila pentru constatarea de contravenţii şi prevenirea, respectiv, combaterea infracţiunilor rutiere.
Poliţiştii au constatat 92 de contravenţii, pentru care au aplicat sancţiuni în valoare totală de 23.180 de lei, şi au reţinut în vederea suspendării 4 permise de conducere.

Partidul Noua Republica: Teme de discutie Conferinta 23.01.13


      Teme de interes local si regional in urma a ceeea ce va insemna integrarea judetului in Regiunea SE;
2   Considerente generale legate de opinia PNR Braila pe teme de actualitate economica si politica.

     Acum ceva vreme v-am spus despre acele ajutoare de minimis, acel praf in ochi din Campania electoral a caror adresabilitate ca suprafata totala in agricultura a fost de doar 6-7%, sau chiar mai mica, si pe care acum guvernul le vrea inapoi sub forma de impozite cu stopaj la sursa in cazul suprafetelor arendate si a impozitarii pe capete de animale aflate in gospodariile taranesti.
      Deja sesizam din partea organelor fiscal un comportament abuziv si aici ma refer la interpretarea in defavoarea contribuabililor legata de deductibilitatea fiscal a TVA-ului, pt o activitate comerciala ce aduce profit si operatiuni taxabile.
Aici ma refer tot la agentii economici din agricultura care au avut costuri cu infintarea de culturi si au platit facturi purtatoare de TVA si datorita unor situatii nefericite au fost nevoiti sa intoarca acele culturi.  Operatiunile contabile care reflecta aceste pierderi cu  culturile nu sunt acceptate de organele fiscale la calculul TVA-ului platit; este déjà de notorietate ca atunci cand vrei sa se compenseze sau sa deduci TVA ti se sopteste ca trebuie sa te lasi pagubas si unii accepta accepta acest fapt, din diverse considerente.
3    Un punct la care tin mult sa se afle pe masa de lucru a autoritatilor locale si central este acel uzat si uzitat declarative “Canal Siret-Baragan”. Eu vad acest proiect ca fiind unul de interes nu
doar local sau regional ci siunul strategic, si am sa incerc sa detaliez acest lucru.
Canalul Siret-Baragan inceput in defuncta perioada comunista a fost conceput ca un proiect ce urma sa fie realizat pentru a mai bine de 700 000 Ha teren arabil, iar un studio legat de costuri a fost stabilit in 2009 si se ridica la aproape 745 mil lei (cu tot cu spaga). Acum acele costuri sunt evaluate la 2.5 miliarde euro.
5,7 Km, atat s-a reusit sa se construiasca pana acum la un cost de 133 milioane de euro, deci 23 mil euro pt 1 Km, mai mult decat s-a platit catre Bechtel pentru 1 Km de autostarda.
Impactul pozitiv pe care acest proiect il va avea asupra zonei in care ne aflam va fi unul imens, altfel vom fi nevoiti din nou sa ne aflam la mila cerului si nici nu vom mai avea acele situatii in care doar cheta publica sa-I faca pe acei sinistrati sa mai stea la mila guvernului pentru a avea un acoperis deasupra capului, casele lor fiind luate de viituri.
PNR Braila cere public alesilor locali, Guvernului Romaniei sa sustina demararea acestui proiect si sustinerea lui in parteneriat public privat.
4     Intr-o luare de cuvant a actualului presedinte al CJ Braila, Dl. Bunea stancu, a vorbit despre “continuarea proiectelor in derulare” dar a uitat sa le si mentioneze si tare as fi curios sa ni se dezvaluie si noua cum si-a propus Dl. Stancu sa se implice in agricultura judetului.
5   PNR doreste si in acelasi timp adreseaza o cerere D-lui ministru Daniel Constantin sa explice de ce subventia la motorina pt 2013 nu poate fi alocata din bugetul pe anul in curs? Cumva incompetent a facut ca sa omitem a cere acordul UE pentru acordarea ei.
La o intalnire cu reprezentatii LAPAR a ministrului Constantin, acesta din urma nu a avut decat raspunsuri care incepeau cu “Nu Putem” – poate ar fi cazul ca Domnul Ministru sa lase pe altcineva care poate. Insa probabil Dl. Voiculescu a tintit pentru tanarul ministru Constantin fotoliul de la agicultura in speranta ca il va inlocui pe Dl. Tarata pana la urma si va deveni dumnelui si cel mai mare fermier European.
6    Stimati invitati, am o veste buna! Mi-am cumparat bicicleta! Insa potrivit noului Cod Rutier circulatia cu bicicleta in locuri nepermise se amendeaza cu 6-8 puncte de amenda. Ma inteb, cand al nostrum Domn Primar, care este, va lua in consideratie ca noi cetatenii ne dorim un oras civilizat si sa ia in calcul si piste pentru biciclete. Dar e primarul nostrum si daca nici dumnealui nu are pretentii legate de acest oras atunci cu ce drept mi le arog eu.
Asa ar trebui sa vorbesc si despre déjà celebrul Dorobanti care zilnic face 2-3 victime (dupa constatarile firmelor de asigurari) si déjà parca incep sa nu ma mai gandesc ca una din arterele importante de circulatie din oras arata ca o capcana pentru masini si pietoni.
7  Tot legat de autoritatile locale pot sa amintesc bizara situatie in car locuitorii cartierului Lacu Dulce platesc tax ape scurgerea apei menajere si nu au canalizare.
Incerc sa-mi imaginez cum incepe ziua de lucru a lesilor nostril locali si ce bifeaza ei, seara, la capitolul realizari din agenda de lucru
Deja suntem in cei 4 ani de legislatura; alegerile fusera si déjà incepem sa ne hranim din buzunarele umplute cu promisiuni déjà desarte!

Insa eu imi propun sa fiu tot aici! Sa fiu tot mai vocal.


                                                                                                                         Florin Mihalcea

Prima sedinta a cenaclului ,,Panait Istrati'' din acest an!

brailachirei.wordpress.com


Vineri, 25 ianuarie 2013, orele 17.00, va avea loc prima sedinta din acest an a cenaclului ,,Panait Istrati'' la sediul Bibliotecii Judetene ,,Panait Istrati'' din Piata ,,Poligon''.

marți, ianuarie 22, 2013

Alin Cristea: ,, Romania a cunoscut efectul politicii colectiviste a statului comunist!''


- Virgil ANDRONESCU -

Cristea Alin: "Va veni si momentul cand cei din generatia Facebook ii vor intreba pe cei din generatia anterioara de ce au esuat in 1990 (...)
Un tanar care si-a vazut mama sau bunica plangand, cu talonul de pensie in mana, va refuza tacerea"

Realizand numeroase analize in domeniul comunicarii si strategiilor de si pentru tineret, Alin Cristea este unul dintre cei mai cititi si influenti autori tineri din Romania, in mediul online, fiind de asemenea si Ambasador pentru Asociatia Romana de Dezbateri, Oratorie si Retorica.

Virgil Andronescu: Cum vezi societatea actuala si interactiunea ei cu generatia 90, ceea ce numim noua generatie?
Alin Cristea: Un stat incarcat de metehnele trecutului are nevoie de energie proaspata, iar astazi, traim inceputul unui proces intarziat de profunda schimbare a societatii.
A inceput schimbul de generatii. Iar de acum incolo incep marile provocari. O sa vina momentul in care generatia 90, a celor nascuti intre 1990 si 1996, va trebui sa sustina generatia cu cheia de gat, asa cum aceasta sustine, in acest moment, actualii pensionari. Un esec in acest sens va duce la prabusirea unui intreg sistem si trebuie ca noua generatie sa se gandeasca la acest lucru, trebuie sa ne gandim la dificultatile economice prin care am trecut noi, familiile noastre, si pe care, cu siguranta, nu ne dorim sa le simta si copii nostri.
Criza economica, dar mai ales cea a valorilor, a creionat drumul noii generatii in tara noastra, a aratat ca este nevoie de o elita care sa isi asume activ schimbarea, de o masa critica, energica si competenta, rupta profund de trecut. Desi in Romania, criza a dat nastere unui separeu, unde a atins absolutul dezordinea institutionala si risipa, societatea s-a deschis, a incercat sa isi salveze valorile, constientizand ca noul este necesar si in societatea civila, dar si in politica. S-a inteles ca valorile nu trebuie sa isi caute salvarea la stat.
Generatia 90 a refuzat cheia de gat, si nu dintr-un slab simt al responsabilitatii, ci pentru ca nu a dorit sa mosteneasca odata cu acest simbol al unei alte generatii, trairile unor vremuri odioase. Iar de la acest refuz simbolic a inceput stigmatizarea unei generatii de catre intreaga societate, de la etnobotanisti, la inculti, la dependenti de Facebook si lipsiti de bun-simt, fara repere. Va veni si momentul cand cei din generatia Facebook ii vor intreba pe cei din generatia anterioara de ce au esuat in 1990. Si credeti-ma ca nu vor mai accepta raspunsuri de genul: pe cine pe Ratiu, dar el nu a mancat salam cu soia, cat noi sufeream in comunism.

Virgil Andronescu: Cum vezi liderii noii generatii sau mai bine zis ii vezi?
Alin Cristea: Exista. Sunt tinerii care fac politica, oripilati de imaginea lui Ion Iliescu, care inca dainuie si ofera societatii lectii de democratie la televizor, sunt tinerii care au devenit modele pentru generatia lor, sunt tinerii care au avut ceva de spus, argumentat si civilizat, atunci cand au simtit ca sunt nedreptatiti. Liderii actualei generatii sunt cei care fac sa supravietuiasca societatea civila. Tinerii care se implica voluntar pentru a schimba ceva in Romania, in diferite domenii, sunt imaginea unui nou proiect de tara, care merita descoperit si promovat.

Virgil Andronescu: Cum vad tinerii politica?
Alin Cristea: Cum o vad este complicat de explicat si exista particularitati solide. Insa ceea ce este importan este ca o vad. Tinerii reprezinta o parte extrem de puternica a societatii actuale, o societate la randul ei solida, si care a dovedit ca poate rasturna principii, mentalitati si chiar ideologii, ce pareau de neclintit. Generatia 90 a dat impulsul necesar unui sistem invechit, lenes si corupt. O generatie care a privit cu o oarecare indiferenta la mediul politic s-a transformat rapid, atunci cand parintii, apropiatii si familia lor au fost atinsi. in sens negativ, de politicile acestui stat. Un tanar care si-a vazut mama sau bunica plangand, cu talonul de pensie in mana, va refuza tacerea. Va fi mereu in stare sa spuna politicienilor ca in Romania cultul tacerii apartine altor generatii, ca el nu va mai accepta umilinta. Iar aici putem vorbi despre ceea ce s-a intamplat in ianuarie 2012, prin protestele din intreaga tara, cand oamenii au aparat valori si principii.

Dincolo de politica, in aceasta vara, Romania a cunoscut efectul politicii colectiviste a statului comunist, care in dorinta de a intemeia o societate colectivista, a dus individualismul la cel mai inalt nivel. Oamenii s-au impartit politic, dusmanul de clasa s-a mutat in familii, media s-a rupt in doua, in trei, chiar si la cel mai inalt nivel, al intelectualilor, existau polemici deloc normale si civilizate. Romanii, in aceasta vara, nu au putut sa stea de vorba intre ei, daca au avut viziuni diferite. Aici generatia 90 s-a plasat deasupra tuturor, aici si-a aratat desprinderea totala de trecut, au aratat ca generatia etnobotanistilor si a incultilor e mult mai morala, ca gestioneaza mult mai bine momentele de criza.

Virgil Andronescu: Esti un autor extrem de citit de catre noua generatie, iar asta ma face sa te intreb daca este adevarat ca tanarul de astazi nu mai are modele?
Alin Cristea: Desi aceasta este imaginea generala asupra generatiei mele, nu este asa. Este diferenta frapanta intre modelele generatiilor anterioare si cele ale generatiei 90, de aici aceasta eroare de perceptie. Orice s-ar spune tinerii de astazi nu duc lipsa de repere, insa calitatea si cantitate acestora nu depinde doar de ei, ci de un intreg sistem. Insa modelele acestei generatii nu sunt doar Crudu si Becali, de asta sa fiti sigur.

Virgil Andronescu: Cum te-ai descrie pe tine, in aceasta instabilitate a societatii?
Alin Cristea: Eu sunt un "jucator", nu am vocatia "contribuitorului". Cred ca modelele ni le alegem singuri si nu trebuie sa fim supusi unui proces public pentru a explica alegerile noastre. Mai cred ca de la generatiile anterioare avem multe de invatat, dar si invers. Cred ca judecam prea repede, intr-o societate de care ne plangem ca este prea rapida. Fac parte din acea fractiune a generatiei, care isi permite, uneori, sa faca un mic cult din Legea Talionului si sa creada, poate prea mult, in puterile ei.

Partidul Noua Republica, conferinta de presa

Buna ziua.
Partidul Noua Republica va invita miercuri, 22.ianuarie.2013, la conferinta de presa a organizatiei locale, incepand cu ora 11.00, la sediul nostru situat pe strada 1 Decembrie nr.7, colt cu strada Rahova.
Vor fi abordate teme de actualitate din spectrul politic national si mai ales local dintre care amintim:
noile masuri de taxare ale veniturilor din agricultura
proiecte la nivel local si regional in domeniul agriculturii
propuneri PNR

Va multumim si va asteptam.

Secretariat

PNR Braila

Mitu Marian

duminică, ianuarie 20, 2013

Raportul de activitate pe anul 2012 al Asociatiei Clubul de turism Proilavia Braila


Avem deosebita placere sa va transmitem raportul de activitate pe anul 2012 al Asociatiei Clubul de turism Proilavia Braila. Un an excelent in proiecte,actiuni practice !
Pentru proiectul "Uniti prin arta" adresat tinerilor cu si fara dizabilitati, am fost premiati, la Gala Premiilor Culturale Brailene de catre Ministerul Culturii/Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Braila (atasat diploma). 
Am inceput si anul 2013 cu acelasi chef de a ajuta atat mediul inconjurator, cat si tinerii cu si fara dizabilitati, tineri cu venituri reduse si din mediul rural. Deja in 4 februarue 2013 incepem un nou proiect destinat tinerilor  din comuna Viziru(jud Braila),printre care multi cu posibilitati reduse !!!!

Asa...ca...cei care ati avut venituri in anul 2012...redirectionati si anul acesta 2% din impozitul pe venit către noi (chiar si ..rude, prieteni,parinti,matusi.!!....)
Cum ? - este foarte simplu :
Completaţi formularul 230 pe care îl aveţi ataşat (doar prima pagină )- scrieţi doar la pct.I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI şi vă semnaţi în dreptul rubricii Semnătura contribuabil . La pct III NU completaţi nicio sumă, deoarece suma corespunzătoare a 2% va fi calculată de către organele fiscale
Dacă aveţi venituri din ALTE SURSE (cedarea folosinţei bunurilor,drepturi de autor, etc) completaţi declaraţia 200 ,  la pct III  - NU completaţi nici o sumă, deoarece suma corespunzătoare  2% va fi calculată de către organele fiscale.
Formularele se depun la Administraţia Financiară a localitatii de unde aveţi domiciliul(in buletin)  pana pe la inceputul lunii mai 2013.
Ce înseamnă 2% Sistemul 2% prevăzut de Codul fiscal, permite persoanelor fizice să direcţioneze 2% din impozitul pe venit pe care vi-l ia statul către o entitate non-profit(ONG ).                                                                                                  NU VA COSTA NIMIC si FACETI O FAPTA BUNA SPRIJININDU-NE !!! 
Vin eu oricând la voi să completăm formularul (vin şi cu el printat ) şi îl depun tot eu la Administraţia Financiară Brăila,doar sa ma anuntati !
Pentru voi din alte localitati, trebuie sa mergeti  la Adm Financiara de care apartineti !!!! Va ajut eu cu toate informatiile !!!

Gabriel Lala-presedinte
0723337963

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, Dosar III-E-4

 ORDINE  DE ZI a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 20 decembrie 2018,    ora 09.00, Sala Mare a Palatului ...